Seks kulturarenaer får midler - Innlandet fylkeskommune

Seks kulturarenaer får midler

Utvalg for kultur er positiv til fylkesrådmannens forslag til hvem som skal få spillemidler til kulturarenaer. Utvalget behandlet også andre tildelingssaker i møtet onsdag.

Klikk for stort bildeTolga kommune får mest av spillemidlene, med 1,5 millioner kroner til kulturhussal. I tillegg får Tolga 1 million kroner til øvingsrom for musikk og teater.

Pengene som fordeles er andel av spillemidler som er øremerket kulturbygg. Formålet med ordningen er å støtte egnede lokaler, bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Tilskuddsordningen har vært praktisert litt ulikt i Hedmark og Oppland. Det er ikke utarbeidet egne retningslinjer for Innlandet fylkeskommune ennå, men disse vil bli lagt fram for politisk behandling til høsten.

Det var til sammen 15 søknader om støtte.

Disse er innstilt til å få tilskudd:

Kulturarena - fordeling 2020
Kommune Prosjekt Tildeling
Gran Størenslunden park 1 100 000
Våler Vidarvoll forsamlingshus 500 000
Tynset Bibliotek 300 000
Tolga Øvingsrom for musikk og teater 1 000 000
Tolga Kulturhussal 1 500 000
Elverum Samfunnshuset Nordvang 300 000

Saken, som ble enstemmig godkjent i utvalg for kultur, skal endelig behandles i fylkesutvalget 9. juni.

Mer om kulturarenaer i sakspapirene sak 37/20

Kultur for barn og ungdom

Utvalg for kultur behandlet også søknader på ordningen tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom. Dette er andre tildelingsrunde i 2020 for denne ordningen.

Disse er innstilt til å få tilskudd:

Kulturaktivitet for barn og ungdom 2. tildelingsrunde 2020

Kulturaktivitet for barn og ungdom 2. tildelingsrunde 2020
Søker Tiltak Tildeling
Carmen Agache Kunstlab Vestsia skole 40 000
Vestre Toten kommune Flere farger 60 000
Raasten rastah Samisk festival 20 000
Studio O AS TronTalks, festival 40 000
Ungdomskulturhuset Plan B Sammen dagen 20 000

Saken ble enstemmig godkjent i utvalget. Den skal endelig behandles i fylkesutvalget 9. juni.

Mer om tilskudd til kulturaktivitet i sakspapirene sak 40/20

Foto og musikk

Utvalget behandlet også enkeltstående søknader om tilskudd og én klage.

Klagen kom fra fotograf Arnfinn Johnsen.

Opprinnelig fikk han avslag da utvalg for kultur behandlet søknadene til ordningen utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter. Johnsen klaget fordi han mente saken var behandlet med feil opplysninger. Klagen blir tatt til følge av fylkesrådmannen, noe et enstemmig utvalg for kultur er enig i.

Nå får han 100 000 kroner til prosjektet «BEST – portretter av 101 paralympiske gullvinnere».

Saken skal endelig behandles i fylkesutvalget 9. juni.

Mer om fotoprosjektet i sakspapirene sak 35/20

Heme Studio AS får 100 000 kroner til utarbeiding av masterplan i forbindelse med utvikling av musikkstudio i Kvitfjell.

Høyres Gjertrud Nordal stemte imot, men saken ble godkjent med 10 stemmer for fylkesrådmannens innstilling.

Saken skal endelig behandles i fylkesutvalget 9. juni.

Mer om musikkstudio i Kvitfjell i sakspapirene sak 38/20

Stolpejakt

Håndballgruppa til Øyer-Tretten idrettsforening får 50 000 kroner til oppstart av stolpejakt i Øyer kommune.

Stolpejakten er en aktivitet man kan gjøre i nærmiljøet som fremmer folkehelsen. Innlandet fylkeskommune ønsker å etablere stolpejakt i alle kommuner.

Saken ble enstemmig godkjent i utvalget og skal endelig behandles i fylkesutvalget 9. juni.

Mer om tilskudd til stolpejakt i sakspapirene sak 36/20

Til toppen