Satser videre på bioøkonomi - Innlandet fylkeskommune

Satser videre på bioøkonomi

Innlandet fylkeskommune ønsker å bevilge 1,5 millioner kroner til prosjektet The Bioeconomy region.

Klikk for stort bildeDet var det enighet om i fylkesutvalgets møte tirsdag.

- Bioøkonomi er noe av det viktigste vi kan jobbe med, sa Kjersti Bjørnstad (Sp) i møtet og understreket viktigheten av å se over både regiongrensene og landegrensene.

Fra fossil til trebasert

EU-prosjektet The Bioeconomy region er et Interreg-prosjekt. Det betyr at samarbeidet går over landegrensene. I prosjektet The Bioeconomy region er det regioner i Norge og Sverige som samarbeider – Viken, Innlandet, Värmland og Dalarne.

Prosjektet har som hovedmål å hjelpe små og mellomstore bedrifter til å erstatte fossile råvarer med trebaserte råvarer. De viktigste satsingsområdene er bærekraftige bygg i tre, fossilfri emballasje og nytenkning i bruken av skogen.

Vedtak i fylkestinget

Dette er tredje året i prosjektet. Partnerne i prosjektet mener det fortsatt er potensial til enda større verdiskapning innen bioøkonomi basert på råstoff fra skogen: «Prosessen for en mer kraftfull omstilling til økt aktivitet for verdiskapning på grunnlag av skogens ressurser er kommet i gang, men ikke fullført», står det å lese i sakspapirene.

For å bevilge 1,5 millioner kroner, forutsetter Innlandet fylkeskommune at prosjektet fullfinansieres.

Endelig vedtak blir gjort i fylkestinget i 6. februar.

Mer om bioøkonomi i sakspapirene sak 13/20

Til toppen