Satser på yrkesfag og gründerskap - Innlandet fylkeskommune

Satser på yrkesfag og gründerskap

Utvalg for utdanning støtter at fylkeskommunen skal jobbe mer systematisk for å få flere til å ta fagbrev. Dessuten vil de fortsette samarbeidet med Ungt Entreprenørskap.

Klikk for stort bilde Mostphotos Det er fylkestinget som har bedt utvalg for utdanning om å se på aktuelle tiltak som vil medvirke til at flere tar fagbrev.

Bakgrunnen for dette er at næringslivet etterspør flere ansatte med fagkompetanse.

Målet er å øke

  • rekruttering til yrkesfag
  • rekruttering til lærebedrifter
  • formidling av lærlinger og lærekandidater

Konkrete tiltak

Det er flere grep som beskrives i et rammedokument til internt bruk i fylkeskommunen for å oppnå disse målene.

Kontinuerlig utvikle bedriftsnettverk, øke kunnskap om markedet, synliggjøre hvor viktig faglært arbeidskraft er og å hjelpe elevene til å ta gode yrkesvalg gjennom veiledning, er noen av tiltakene.

Saken ble sluttbehandlet i utvalg for utdanning onsdag, og fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Les mer om markedsføring av yrkesfag (sak 27/20)

Ungt Entreprenørskap

Utvalg for utdanning er også positive til å videreføre samarbeidsavtalen Hedmark og Oppland fylkeskommuner har hatt med Ungt Entreprenørskap i de to fylkene. Nå er også Ungt Entreprenørskap i Hedmark og Oppland slått sammen til Innlandet.

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon, og de jobber blant annet med innovasjonscamp og ungdomsbedrifter.

Målet med samarbeidsavtalen er blant annet å styrke kompetansen innenfor entreprenørskap, skaperglede, innovasjon og bærekraft til elever i videregående opplæring.

- Det er viktig at vi legger godt til rette for denne typen virksomhet framover, sa Bjørn Jarle Røberg-Larsen (Ap).

Endelig vedtak i fylkestinget

Et enstemmig utvalg for utdanning var enig i fylkesrådmannens forslag om å videreføre avtalen med Ungt Entreprenørskap Innlandet.

Saken skal behandles i fylkesutvalget 24. november og endelig vedtak gjøres i fylkestinget i desember.

Les mer om samarbeidsavtalen med Ungt Entreprenørskap (sak 25/20)

Til toppen