Satser på voksenopplæring - Innlandet fylkeskommune

Satser på voksenopplæring

Voksenopplæring er en av vinnerne i fylkesbudsjettet for 2021-2024 etter den politiske  behandlingen. 

Illustrasjonsbilde voksenopplæring - Klikk for stort bilde Mostphotos Gå til fylkesbudsjettet

Fylkeskommunedirektøren hadde i sitt forslag til fylkesbudsjett foreslått å kutte i driftsrammen til voksenopplæring på 5 millioner kroner første år, 8 millioner kroner i 2022 og deretter 10 millioner kroner årlig.

- Den viktigste satsingen for Arbeiderpartiet og Senterpartiet er å fortsatt ha en desentralisert voksenopplæring i hele Innlandet. Dette er et tilbud vi må bygge opp og ikke bygge ned. Vi må ta inn alle de 14 millionene det er snakk om i 2021 som er kuttet. Her må vi sørge for et fortsatt trykk, sa Anne Marte Kolbjørnshus (Ap) da hun la fram det alternative budsjettforslaget på vegne av Ap og Sp.

Etter en lang debatt var det budsjettforslaget til Ap og Sp som ble vedtatt med 36 mot 19 stemmer (to representanter var ikke til stede ved avstemmingen).

- Viktig satsing

- Vi vet at mange trenger påfyll i løpet av et langt arbeidsliv. Vi vet at mange trenger mer utdanning. Dette er en oppgave vi også vil styrke i årene som kommer, sa Kolbjørnshus.

I sitt alternative budsjett har Arbeiderpartiet og Senterpartiet lagt inn 14 millioner kroner i 2021, 17 millioner kroner i 2022 og 19 millioner kroner de to siste årene i perioden.

Både Høyre og SV hadde reversering av kuttene til voksenopplæring i sine alternative budsjettforslag, mens Rødt foreslo å redusere kuttene.

Helsesykepleier

Hedmark og Oppland har hatt ulike ordninger for helsesykepleier på de videregående skolene. I Oppland har helsesykepleierne være ansatt på skolene og kostnadene har vært fordelt likt mellom fylkeskommunen og kommunen skolen ligger i.

I Hedmark har helsesykepleierne vært ansatt i kommunen, men hatt fast kontortid ved de videregående skolene.

Siden helsesykepleier er et kommunalt ansvar, har fylkeskommunedirektøren foreslått å avvikle den fylkeskommunale medfinansieringen fra høsten 2021.

Midler for 2021 

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil videreføre medfinansieringen i 2021 for å sikre en god omstilling. Men fra 2022 har de ikke lagt inn midler i budsjettet til helsesykepleiere.

- Vi legger inn at dette fullfinansieres, slik det tidligere har vært, neste år. Samtidig jobber vi med en overgang til at kommunene skal sørge for den tjenesten selv. Dette er en oppgave som ligger til kommunene, sa Anne Marte Kolbjørnshus (Ap).

Både Rødt, SV og Høyre foreslo å beholde ordningen fra tidligere Oppland i sine budsjettforslag.

Kulturkortet

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker ikke å avvikle kulturkortet for ungdom, slik fylkeskommunedirektøren foreslår. De vil videreføre kulturkortet med 1 millioner kroner i 2021.

Deretter vil de at utvalg for kultur skal se på erfaringene fra de to ulike fylkene når det gjelder kulturkortet (Hedmark) og Ung-i-prosjektene (Oppland). Utvalget skal gi en anbefaling for videre bruk av midlene som ligger inne i Ung-i-prosjektene når de utgår. En slik sak skal legges fram for fylkestinget senest oktober 2021.

SV og Rødt ville beholde kulturkortet slik det har fungert i Hedmark og utvide slik at ordningen også skulle gjelde for ungdom i Oppland.

Låner penger til bruer

I sitt alternative forlag til budsjett, foreslår Ap og Sp å låne 100 millioner kroner i 2021 for å vedlikeholde bruene i fylket. Halvparten av de 1230 bruene er eldre enn 50 år.

- Forfallet vil eskalere hvis vi ikke setter i verk tiltak raskt. Det er sterkt behov for investeringer i vitale konstruksjoner for å forebygge totalhavari og kostbare nybygg, står det i det alternative forslaget til Ap og Sp.

Klimabudsjett

For første gang legges det fram et eget klimabudsjett for Innlandet fylkeskommune. Fylkeskommunedirektøren har lagt inn 5 millioner kroner i 2021 til særskilte klimatiltak i driftsbudsjettet. 1,1 millioner kroner av disse finansieres fra fond. Totalt for perioden er det lagt inn 17,8 millioner kroner i budsjettet.

- Jeg mener at forslagene som ligger inne i fylkeskommunedirektørens klimabudsjett er gode forslag. Senterpartiet og Arbeiderpartiet går for de forslagene som er skissert der. Det er en god start, vi legger grunnlaget for et grundig og godt klimaarbeid i årene som kommer, sa Jespen Nohr (Sp).

Sindre Sørhus (MDG) er også positiv til klimabudsjett for fylkeskommunen, men han mener det er mangler i klimabudsjettet i og med at effekten ikke er beregnet for halvparten av klimatiltakene som foreslås.

- Det er gledelig at vi har fått et klimabudsjett, det må vi bygge videre på. MDG mener vi må bestrebe oss på å synliggjøre klimaeffekten av alle store tiltak, sa han.

Driftsstøtte

Fylkesrådmannen har foreslått å kutte driftsstøtten til Vitensenteret i Gjøvik, Ungt Entreprenørskap og samhandling med NTNU.

I forslaget til Arbeiderpartiet og Senterpartiet er denne støtten inne i budsjettet for de neste fire årene igjen.

Flere andre partier hadde også reversering av ett eller flere av disse kuttene i sine alternative budsjett.

Politisk behandling

Det ble fremmet seks helhetlige forslag til alternativt budsjett fra henholdsvis Ap og Sp, Høyre, MDG, SV, Rødt og FrP. Alle stemte for sine egne forslag.

Venstre og KrF stemte for Høyres forslag, mens Pensjonistpartiet stemte for forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Fellesforslaget fra Ap og Sp ble dermed vedtatt med 36 stemmer.

Budsjettforslagene

Her finner du alle de alternative forslagene:

Les mer om fylkesbudsjett i sakspapirene (sak 162/20)

Se debatten i nett-tv (ca. 3 t og 39 min ut i sendingen) 

Til toppen