Satser på kompetansebygging innen tannhelse - Innlandet fylkeskommune

Satser på kompetansebygging innen tannhelse

Innlandet fylkeskommune vil fortsatt være best på tannhelse blant barn og unge. Derfor satser vi på kompetansebygging.

Fylkestannlege Claes Thorbjørn Næsheim og folkehelserådgiver Hilde A. Søberg Andreassen er opptatt av forebygging og kompetanseutvikling innen tannhelse.  - Klikk for stort bildeFylkestannlege Claes Thorbjørn Næsheim og folkehelserådgiver Hilde A. Søberg Andreassen er opptatt av forebygging og kompetanseutvikling innen tannhelse. Frøydis Haug Hilde A. Søberg Andreassen jobber som folkehelserådgiver i fylkeskommunen. I vår leverte hun en masteravhandling i studiet Samordning av helse- og velferdstjenester ved Høgskolen i Østfold som handler om samarbeid mellom tannhelsetjenesten og barneverntjenesten. Og hun er langt ifra den eneste innen tannhelse som tar videreutdanning.

– Vi har en tannlege med master i eldretannpleie. To av våre ledende tannpleiere har gjennomført videreutdanningen Tannpleie og helsefremmende arbeid ved universitetet i Sørøst-Norge. Og vi har en tannlege som holder på med en doktorgrad som handler om tannhelse for personer i hjemmetjenesten, ramser fylkestannlege Claes Thorbjørn Næsheim opp.

Deler kompetanse

Fylkestannlegen er tydelig stolt av teamet sitt. Han er også opptatt av at alle de som nå tar videreutdanning deler av sin kompetanse.

– Vi ønsker å drive med praksisnær forskning for å øke kvaliteten på tjenestene våre. Derfor vil vi legge til rette for at disse som nå utdanner seg kan være pådrivere for ulike forskningsprosjekter. Målet er hele tiden bedre tannhelse, sier Næsheim.

Støttende ledelse

– Vi har heldigvis en ledelse som oppfordrer oss ansatte til å være nysgjerrige og dele kompetansen vår, sier Hilde A. Søberg Andreassen.

Hun synes det er spesielt viktig at de ansatte får rom til å drive med fagutvikling og tverrfaglig samarbeid. – Jeg er opptatt av de gevinstene man får av å samarbeide på tvers. I samarbeidet med barnevernstjenesten har vi fokus på barnets beste. Da må de ansatte se hele barnet, sier Søberg Andreassen.

Bedre munnhelse gir bedre helse

Både Søberg Andreassen og Næsheim er opptatt av at munnhelse selvsagt henger sammen med den totale helsen.

– Ved å forebygge tannproblemer hos barn og unge, forebygger vi også helseplager generelt, sier de.

Næsheim trekker fram at det at de har jobbet så godt med forebygging over mange år, også har gjort at de får frigjort tid til kompetanseheving.

 – Den gode tannhelsen blant barn og unge gjør at vi nå kan bruke mer av tiden vår på andre grupper i befolkningen som også trenger hjelp. Og vi kan sette av tid til faglig fordypning.

Godt rustet mot ettervirkninger

Nesten 50% av 18-åringene i Innlandet har null hull. Denne gode tannhelsen gjør at Næsheim også mener Innlandet er bedre rustet enn mange andre til å takle etterslepet etter koronapandemien.

 – Med pandemien fikk vi andre vaner. Vi spiser mer uregelmessig og færre har oppsøkt tannlege. Samtidig er sukkeravgiften satt ned, så vi er bekymret for koronaeffekten om noen år. Men med fortsatt fokus på forebygging og kunnskapsdeling, står vi godt rustet, mener Næsheim.  

Til toppen