Samler kunnskap om fritidsboligene - Innlandet fylkeskommune

Samler kunnskap om fritidsboligene

Hva er fritidsboligens betydning for innlandssamfunnet? Østlandsforskning vil samle kunnskapen som finnes om fritidsboliger i fylket.

Klikk for stort bilde Mostafa Pourbayat Fylkesutvalget vedtok tirsdag å bevilge 700 000 kroner til Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet, slik at de kan utarbeide et kunnskapsgrunnlag om Innlandet som fritidsboligfylke.

Viktig for mange kommuner

Med om lag 90 000 fritidsboliger, er Innlandet det største hyttefylket.

Fritidsboliger er viktig for bosetting og utvikling i mange distriktskommuner. Dette kunnskapsgrunnlaget skal være et utgangspunkt for hvordan vi jobber videre med å håndtere utviklingen i vår region. Dessuten vil dette også brukes som grunnlag når de nye regionale planene knyttet til Innlandsstrategien skal utarbeides.

Kunnskapsgrunnlaget skal også inngå i et samarbeid med Viken fylkeskommune i forbindelse med et prosjekt om bærekraftig utvikling av fjellområdene.

Politisk behandling

I innstillingen hadde fylkesrådmannen foreslått å bevilge 1 million kroner. Aud Hove (Sp) fremmet på vegne av Sp og Ap et endringsforslag som reduserte støtten til 700 000 kroner.

- Sett opp mot budsjett og rammene vi har, ønsker vi å bruke 700 000 kroner, og vi mener det får holde for å få til det kunnskapsgrunnlaget, sa Aud Hove (Sp) da hun la fram endringsforslaget.

Johannes Wahl Gran (MDG) understreket at de også er opptatt av å ha et regnskap i balanse.

- Men i denne saken er både forskningsmiljøet og fylkesrådmannen enige om at behovet for forskningen er 1 million kroner. Dette er en av de store pilarene i Innlandet, noe som gjør oss attraktive for tilreisende, sa han og opprettholdt fylkesrådmannens innstilling.

Endringsforslaget til Ap og Sp ble vedtatt mot MDGs og SVs to stemmer.

Les mer om fritidsboliger i sakspapirene (sak 306/20)

Til toppen