Redusert fremkommelighet i Kongsvinger sentrum - Innlandet fylkeskommune

Redusert fremkommelighet i Kongsvinger sentrum

Torsdag starter utbedringen av Kongsvinger hengebru, og brua blir stengt for trafikk. I neste uke blir også E16 stengt.

Oppussingen av Kongsvinger hengebru er et av flere tiltak som i løpet av 2022 og 2023 skal gjøres for å utvikle Kongsvinger til et levende og urbant sentrum med høy kvalitet i det offentlige rom.

Hengebrua blir stengt fra torsdag

Kongsvinger hengebru skal i løpet av 2022 og 2023 utbedresTorsdag 21. juli om morgenen blir Kongsvinger hengebru stengt for trafikk.

Det vil pågå arbeider på bru ut oktober, men ettersom GIVAS skal utbedre vann- og avløpssystemet i krysset mellom Brugata og Storgata vil brua åpne for trafikk igjen i desember.

Det vil bli skiltet omkjøring er om Gjemselund bru, Brugata og Eidemsgate.

I 2022 vil den søndre delen av hengebrua bli pusset opp, mens den øvrige delen blir pusset opp i 2023. Brua blir derfor stengt på nytt i noen måneder fra mars 2023.

I august når GIVAS starter opp arbeidet med vann- og avløpsarbeider blir også Rådhusgata stengt for trafikk.

Flere busslinjer berørt

Busser kan ikke kjøre over Kongsvinger hengebru i perioden brua er stengt. Dette påvirker B-linjene.

Innlandstrafikk vil legge ut informasjon om konsekvensene på sine nettsider.  

E16 stengt i uke 30

Innlandet fylkeskommune sin entreprenør BMO vil starte arbeidene i sørenden av hengebrua.

- Arbeidene starter på delen over E16. Av hensyn til sikkerheten stenger vi E16 for trafikk fra mandag 25. juli og i ei uke, forteller byggeleder Borger Løfsgaard Kojedal i Innlandet fylkeskommune.

Fylkeskommunen har valgt å starte arbeidene over E16 mens mange fortsatt er på ferie.  

Oppfordrer til å gå, sykle eller kjøre kollektivt

I sommer og høst kan det bli noe mer utfordrende å være trafikant i Kongsvinger sentrum.

Innlandet fylkeskommune oppfordrer derfor trafikanter som har mulighet til å gå, sykle eller kjøre kollektivt under anleggsperioden i Kongsvinger sentrum.

Noe støy av arbeidene

Det vil være noe støy fra anleggsarbeidene på Kongsvinger hengebru.

BMO Entreprenør AS vil i utgangspunktet jobbe på hengebrua mandag til fredag fra klokken 07.00 til 19.00, men avvik fra dette vil forekomme. Et unntak er når E16 er stengt i uke 30 og ved en togfri periode senere i høst. I disse to periodene vil det bli jobbet hele døgnet på hengebrua.

Når BMO Entreprenør AS skal jobbe med sandblåsing, vil de måtte forholde seg til gjeldende retningslinjer for støy T-1442.

Pass på barna!

I sommer og høst blir det mye anleggsarbeid i Kongsvinger sentrum

Anleggsområdene skal til enhver tid være forsvarlig avsperret og GIVAS og Innlandet fylkeskommune ber folk respektere disse avsperringene.

Vi vet av erfaring at anleggsplasser kan virke spennende på nysgjerrige små barn som elsker å utforske. Selv om anleggsområdet er avsperret, ber vi foreldre om å være spesielt oppmerksomme og holde barna på trygg avstand.

Til toppen