Redusert fremkommelighet fylkesveg 21 Skotterud-Viken grense - Innlandet fylkeskommune

Redusert fremkommelighet fylkesveg 21 Skotterud-Viken grense

Fra juni 2021 til våren 2022 blir det utført vedlikeholdsarbeid mellom Skotterud og Viken grense i Eidskog kommune.

På fv. 21 forbi Vestmarka blir det utført vedlikeholdsarbeid i løpet av det neste året. - Klikk for stort bildePå fv. 21 forbi Vestmarka blir det utført vedlikeholdsarbeid i løpet av det neste året. Google maps - Entreprenøren Veidekke starter i månedsskiftet mai/juni med hogging langs fylkesvegen mellom Skotterud og grensen til Viken. Etter hvert skal entreprenøren skifte flere stikkrenner, flytte kabler og ledninger, grøfte langs vegen, sprenge fjell og breddeutvide vegen. Det skal også bli gjort arbeider på Ljønerbekken bru, sier prosjektleder Jan Harald Konttorp i Innlandet fylkeskommune.

Ettersom fylkesvegen mellom Skotterud og Viken grense enkelte steder blir bredere, vil den etter vedlikeholdsarbeidene ha en mer lik vegbredde på hele strekningen. 

Lysregulering og stans i inntil 20 minutter

I hele anleggsperioden fra månedsskiftet mai/juni til våren 2022 vil det være redusert fremkommelighet på fylkesveg 21 gjennom anleggsområdet.  

- I hele anleggsperioden vil hastigheten være satt ned gjennom anleggsområdet. I perioder vil det være manuell dirigering og lysregulering. Ved sprengingsarbeid vil trafikken bli stoppet i inntil 20 minutter ved hver sprenging. Vi anbefaler derfor trafikantene å beregne noe bedre tid når de skal kjøre fylkesveg 21 mellom Skotterud og grensen til Viken, fortsetter Konttorp.

Av hensyn til egen og andres sikkerhet er det viktig at trafikantene følger de restriksjonene som gjelder gjennom anleggsområdet.

Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet

Fylkesveg 21 er en viktig forbindelse mellom Sverige/Eidskog og Romerike/Oslo. Formålet med vedlikeholdsarbeidene er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for trafikantene. Det er også planlagt at vegen kan bli godkjent for modulvogntog etter at utbedringen er ferdig.

Til toppen