Pusser opp fylkeshuset fra 2021 - Innlandet fylkeskommune

Pusser opp fylkeshuset fra 2021

Klikk for stort bilde Fylkeskommunen Fagmiljøene i Innlandet fylkeskommune skal samlokaliseres på Hamar og Lillehammer i løpet av 2020. Fra 2021 skal de ansatte på Hamar over i midlertidige lokaler på grunn av rehabilitering.

Dette vedtok Innlandet fylkesting onsdag etter forslag fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Pensjonistpartiet.

Det opprinnelige forslaget til vedtak fra prosjektleder var å utsette rehabiliteringen av Fylkeshus 1 på Hamar til neste økonomiperiode (fire år). Da saken ble behandlet i fylkesutvalget i slutten av november, vedtok politikerne å sende saken til fylkestinget uten innstilling.

Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap) la fram forslaget på vegne av de fem partiene.

– Vi har fått ansvar for å bygge Innlandet. Det er viktig for Arbeiderpartiet at dette blir bra, sa hun og la til

– Samlokalisering av fagmiljøer er viktig når man skal bygge en organisasjon.

Vedtak fra 2018

Rune Øygarden (H) la vekt på at det er viktig å følge opp vedtaket fra januar 2018, som sier noe om arbeidssted og samlokalisering av fagenheter.

– Det er viktig at vi gjør det vi har sagt vi skal gjøre, og at vi får landet denne saken, slik at vi sikrer forutsigbarhet for de ansatte, sa han.

Aud Hove (Sp) mener at det er mye som har endret seg siden avtalen ble inngått i 2018.

– Du kan si vi hadde en avtale, men forutsetningene har endret seg mange ganger siden den avtalen ble inngått, sa hun.

Hove presiserte at de endringene i forutsetningene er det regjeringen som har stått for, med manglende nye oppgaver og dårligere økonomiske kår for fylkeskommunen.

Ville avvente flytting

Senterpartiet fremmet et forslag om at de ansatte i Hamar og Lillehammer skal sitte der de gjør i dag de neste fire årene. De foreslo også at administrativ og politisk ledelse skal samles på Hamar. Lokaliseringen skal evalueres innen utgangen av 2021. Videre foreslo de at rehabilitering av Fylkeshus 1 utsettes i fire år.

Forslaget fra Rødt, MDG og SV var ikke ulikt Senterpartiets forslag. De foreslo å utrede muligheten for at ansatte kan sitte der de sitter i dag fram til rehabilitering av Fylkeshus 1 på Hamar er utredet på nytt og gjennomført. De la vekt på at ansatte kan samhandle via digitale plattformer i mellomtiden.

Sakspapirene

Til toppen