Psykisk helse i landbruket - Innlandet fylkeskommune

Psykisk helse i landbruket

Hvilke faktorer har størst betydning for bønders psykiske helse? Hvilke hjelpetiltak har størst effekt? Det jobber Innlandet fylkeskommune med å finne svar på.

Astrid Simengård (t.v.) i Oppland bondelag og Signe Opsahl, daglig leder i Norsk Landbruksrådgiving er glad for det brede samarbeidet i Innlandet om psykisk helse i landbruket.  - Klikk for stort bildeAstrid Simengård (t.v.) i Oppland bondelag og Signe Opsahl, daglig leder i Norsk Landbruksrådgiving er glad for det brede samarbeidet i Innlandet om psykisk helse i landbruket. Innlandet fylkeskommune/Frøydis Haug – En trygg bonde har større ressurser til å møte uventede hendelser og kriser, enn en utrygg bonde sier Signe Opsahl, daglig leder i Norsk Landbruksrådgiving. På  oppdrag fra fylkeskommunen har de ledet arbeidet med å analysere ulike prosjekter i landbruket for å se hvilke som gir best effekt for bøndenes psykiske helse.

Bredt samarbeid

Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Innlandet tok initiativ til et bredt samarbeid for å hente erfaring fra alle de gode prosjektene rundt om i Innlandet der fokus var psykisk helse i landbruket. Med på laget, foruten Norsk Landbruksrådgiving, er Innovasjon Norge, Oppland Bondelag, Hedmark Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag og landbrukssjefene i Gjøvik og Tolga kommune.  Forskere fra Ruralis, institutt for rural- og regional forskning, Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse ved St. Olavs Hospital og psykolog Trond Løkling har også vært sterke bidragsytere i forprosjektet som nå avsluttes.

Behov for systematisering

– Som faglag er vi opptatt av at bøndene skal ha det bra, og at de skal få hjelp når de trenger det, sier Astrid Simengård, rådgiver i Oppland Bondelag. I likhet med de andre deltakerne i forprosjektet er hun opptatt av å systematisere mye av det gode arbeidet som allerede gjøres på området.

Satser på forebygging

Forprosjektet viste at det er mest å hente på forebygging.

– Undersøkelsene våre viste at hvis en akutt krise inntreffer, fungerer systemet rimelig bra, sier Opsahl. Da stiller ofte både kommunen, landbruksaktører, naboer og familie opp. – Derfor er vår anbefaling at det i hovedsak jobbes videre med forebygging og økt bevissthet rundt psykisk helse i landbruket, sier hun.

Veien videre

Forprosjektet er nå avsluttet, og både faglagene og de andre involverte er klare på at de ønsker at arbeidet videreføres i et hovedprosjekt. Innlandet fylkeskommune og Fylkesmannen i Innlandet vil derfor bli enige om rammene for et hovedprosjekt.

– Dette var bare starten. Rapporten avdekket ting det er viktig å jobbe videre med. Det å øke kunnskap og bevissthet rundt temaet ser vi som faglag et stort behov for, sier Simengård.

Til toppen