Over 44 millioner kroner til utbygging av bredbånd - Innlandet fylkeskommune

Over 44 millioner kroner til utbygging av bredbånd

Stortinget har bevilget 44 401 868 kroner i tilskudd til å bedre bredbåndsdekningen i Innlandet.

Innlandet fylkeskommune har fått over 44 millioner kroner til utbygging av bredbånd. - Klikk for stort bildeInnlandet fylkeskommune har fått over 44 millioner kroner til utbygging av bredbånd. Jack Moreh/freerangestock.com Tilskuddet skal bidra til utbygging av bredbånd i geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer. Ordningen har tidligere vært forvaltet av Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), men fra 2020 har fylkeskommunene overtatt forvaltningen av ordningen.

Økt dekningsgrad

Formålet med ordningen er å øke dekningen av høyhastighets bredbånd (minimum 30 Mbit/s) for husstander og offentlige virksomheter i Norge. Innlandet fylkeskommune prioriterer prosjekter innenfor den økonomiske rammen og beslutter hvilke prosjekter i fylket som skal få statlig støtte.

Fylkeskommunen har også ansvar for at konkurranseutlysning av de aktuelle prosjektene skjer samlet og at utbygger som skal gjennomføre prosjektet utpekes etter en tilstrekkelig konkurransebasert utvelgelsesmetode i henhold til statsstøttereglene.

Her kan du lese oppdragsbrevet fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. (PDF, 548 kB)

GBER-skjema

Fylkeskommunen har ansvar for at prosjekter innen eget fylke gjennomføres i tråd med anskaffelses- og statsstøtteregelverket. Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal fylkeskommunen signere og returnere et akseptskjema før prosjektene starter, for å sikre etterlevelse av bestemmelsene i det alminnelige gruppeunntaket (GBER) i henhold til EØS-avtalen.

Kommunene/regionene vil bli grundig orientert om hvilke rammebetingelser for denne ordningen som gjelder. Bredbåndsmidlene kan ikke tildeles utbygger før EFTAs overvåkingsorgan ESA har mottatt GBER-skjemaet.

Her kan du laste ned GBER-skjemaet (PDF, 211 kB) og følgebrevet (PDF, 175 kB).

Til toppen