Oppgradering gir klimagevinst - Innlandet fylkeskommune

Oppgradering gir klimagevinst

Oppgradering av bygg gir betydelig mer utslippskutt per investert krone enn å rive og bygge nytt.

Melkefabrikken på Hamar der bygningene er gjenbrukt og transformert fra industrianlegg til kontorer. - Klikk for stort bildeMelkefabrikken på Hamar der bygningene er gjenbrukt og transformert fra industrianlegg til kontorer.Dette kommer tydelig fram av en rapport som Innlandet fylkeskommune, gjennom prosjektet Bevar bygg – Bevar klima, har bestilt hos Asplan Viak og Energibygg AS.

Konsulentene har gjennomført en omfattende studie av 24 ulike bygninger i fylket.

Formålet med studien var å vurdere konsekvensene for klima og kostnader av hensiktsmessig energioppgradering sammenliknet med å beholde husene som de er, eller med å erstatte dem med nye.

Bør pusse opp og etterisolere

Regjeringen har satt som mål at utslippet av klimagasser i 1990 skal reduseres med 50–55 prosent fra nivået i 1990. For å oppnå dette, må forbruket blant annet av byggevarer reduseres.

- Hensynet både til pungen og til Parisavtalen gjør at du bør pusse opp og etterisolere huset ditt istedenfor å rive og bygge nytt. Å erstatte dagens bygninger med nye nullutslippshus, kan i noen tilfeller gi et positivt resultat på lang sikt, sier prosjektleder for Bevar bygg – Bevar klima i Innlandet fylkeskommune, Dagfinn Claudius.

Han sier videre at velger man isteden å oppgradere huset, får man både god energieffekt og mye mindre materialforbruk og dermed best virkning på kort og mellomlang sikt - i tråd med klimahandlingsmålene.

- Dessuten lønner det seg å oppgradere framfor å rive og bygge nytt.

Har søkt etter praktiske løsninger

Et grunnleggende spørsmål for konsulentene har vært å få svar på når bevaring og oppgradering av eldre bygg ikke bare et kulturminnetiltak, men også et klimatiltak.

- Man har søkt etter praktiske løsninger som reduserer utslipp og gir en mest mulig klimavennlig oppgradering av eldre bygg. Kulturminnehensyn har både vært premiss for hvilke tiltak som er anbefalt, men også en ramme for drøfting. Dette betyr imidlertid ikke at analysen er rigget for å favorisere oppgradering fremfor å rive og bygge nytt. Konsulentene har etterstrebet å legge til grunn nøytrale forutsetninger for beregningene, avslutter Claudius.

Beregninger og viktige funn

Det er gjort beregninger av klimagassutslipp for følgende scenarier:

Scenario A        
Bygning i nåtilstand, uten oppgraderingstiltak

Scenario B         
Oppgradering med anbefalte energioppgraderingstiltak

Scenario C         
Erstatte eksisterende bygg med nytt bygg iht. forskriftsnivå (TEK 17)

Scenario D   
Erstatte eksisterende bygg med nytt bygg iht. forskriftsnivå (TEK 17) med spesiell vekt på klimavennlige byggematerialer

Scenario E         
Rive eksisterende bygg og oppføre nytt bygg iht. Passivhusnivå

Viktige funn i studien er:

  • Hvert bygg er et spesialtilfelle – analyser av eksisterende bygninger er mer komplekse enn hva tidligere studier har belyst
  • Oppgradering gir lavere klimagassutslipp enn å rive og oppføre et standard nybygg som oppfyller dagens forskriftsnivå for flertallet av bygningene i analysen
  • Skånsom oppgradering i tråd med bevaringshensyn kan gi betydelige energibesparelser i drift uten å gå på akkord med arkitektoniske kvaliteter
  • Oppgradering gir betydelig mer utslippskutt per investert krone enn å rive og bygge nytt for flertallet av byggene

Les hele rapporten her (PDF, 12 MB)

Illustrasjonsbilde - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Andreas Nilsson Illustrasjonsbilde - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Andreas Nilsson

Til toppen