Ønsker bedre fremkommelighet for vogntog - Innlandet fylkeskommune

Ønsker bedre fremkommelighet for vogntog

Innlandet fylkeskommune har foreslått å åpne 330 kilometer fylkesveg for modulvogntog type 1 og 2 samt vogntog som er inntil 24 meter lange.

Fylkeskommunen har spilt inn forslaget til en ekstraordinær revidering av veglistene som Statens vegvesen gjennomfører. Innspillene er ikke godkjent før den ekstraordinære revideringen er godkjent senere i desember. Les gjeldende veglister. 

Innspill fra skog- og treindustrienInnlandet fylkeskommune har ønske om at modulvogntog kan benytte flere fylkesveger i  fylket. - Klikk for stort bildeInnlandet fylkeskommune har ønske om at modulvogntog kan benytte flere fylkesveger i fylket. Steinar Svensbakken

Modulvogntog og lengre vogntog kan allerede kjøre på 220 kilometer fylkesveg i Innlandet. Innlandet fylkeskommune ønsker etter innspill fra skog- og treindustrien å utvide vegnettet denne typen kjøretøy kan kjøre på med 330 kilometer. Forslaget er viktig for konkurransekraften til mange bedrifter og vil bidra til lavere transportkostnader.

- Vi har som stor vegeier et sterkt fokus på utvikling av næringslivet. Modulvogntog er vesentlig for god logistikk, og det er positivt at hele 330 kilometer nå kan åpne for modulvogntog klasse 1 og 2 og vogntog som er 2, sier Stein Tronsmoen, leder for utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Blant vegene Innlandet fylkeskommune har foreslått åpnet for modulvogntog og lengre vogntog er:

  • Fylkesveg 255 fra Lillehammer til Gausdal.
  • Fylkesveg 33 fra Viken grense til Gjøvik.
  • Fylkesveg 24 og fylkesveg 209 i Sør-Odal og Nord-Odal.

Positivt for miljøet

Forslaget fra Innlandet fylkeskommune vil også være positivt for miljøet.

- To modulvogntog vil erstatte tre vanlige kjøretøy. Får vi som vegeier lagt til rette så modulvogntog og lange vogntog kan bruke en større del av vegnettet, vil det gi færre biler på vegen. Dette vil redusere klimagassutslippene, noe som er en stor fordel for samfunnet, fortsetter Tronsmoen.

Ny vurdering våren 2021

Statens vegvesen skal ha en ny revidering av veglistene i april 2021. Innlandet fylkeskommune vil frem til den revisjonen gjøre en vurdering av om flere fylkesveger i kategorien "tømmertransport" bør åpnes for modulvogntog.

Til toppen