Økt satsing på samferdsel - Innlandet fylkeskommune

Økt satsing på samferdsel

Fylkestinget vedtok onsdag å gi økt driftsramme til kollektivtransport og mer penger til utbedring av fylkesveger.

Asfalt - Klikk for stort bildeFylkestinget vedtok blant annet å bevilge 50 millioner kroner ekstra til drift, utbedring og dekkefornyelse på fylkesvegnettet for 2022 og tilsvarende for 2023 da de behandlet fylkesbudsjettet onsdag.

- Nytt dekke på vegene forlenger levetiden. Vi mener det er fornuftig å bruke penger på drift og dekkeprogram, og det gjør vi nå for å ta vare på vegkapitalen og ikke øke forfallet ytterligere, sa Tom Svellet (Ap).

Mer til kollektiv

Fylkestinget vedtok også å øke rammen til kollektivtransporten med 10 millioner kroner hvert år i økonomiplanperioden (2022-2025).

- Vi er i en krevende situasjon. Vi har mistet fryktelig mange passasjerer. Det er de ikke-pålagte oppgavene som må lide når vi ikke har nok penger, det er rutebusser. Heldigvis har vi lagt inn noe mer. Jeg tror vi skal klare å holde rutene våre fram til sommeren, så får vi se hvordan den økonomiske utviklingen blir, sa Stein Tronsmoen (Sp).

Styrke grønn satsing

I tillegg vedtok fylkestinget å bevilge 12 millioner kroner ekstra til regional utvikling for 2022.

- Disse 12 millionene er frie midler til næringsutvikling som særlig skal styrke satsing på grønn omstilling innenfor teknologi, industri, landbruk og reiseliv, sa Merete Furuberg (Sp).

Bredbånd og befolkningsvekst

Det er også bevilget 20 millioner kroner ekstra til bredbåndsutbygging for 2022.

- For å få til befolkningsvekst i Innlandet må vi skape flere arbeidsplasser. Den digitale infrastrukturen er viktig for at vi skal kunne leve og virke i hele landet, sa Turid Backe-Viken (Ap).

Hun understreket at koblingen mellom tilrettelagt digital infrastruktur og befolkningsutvikling blir enda tettere i framtida.

Fem forslag til budsjett

Det ble fremmet fem alternative forslag til fylkesbudsjett, og alle partiene var involvert som forslagsstillere:

  • Ap/Sp
  • Høyre/Venstre
  • MDG/PP/KrF/SV
  • Rødt
  • FRP

Politisk behandling

Alle partiene stemte for sine egne forslag. Dermed var det forslaget til Arbeiderpartiet og Senterpartiet som fikk flertall med 36 stemmer.

Forslaget deres er basert på fylkeskommunedirektørens forslag med noen endringer.

Ekstra midler

Innlandet tildeles 32,7 millioner kroner i tilleggsproposisjon fremlagt av regjeringen 8. november. Dette er lagt inn i forslaget fra Ap og Sp for å dekke opp noen av de økte utgiftene sammenliknet med kommunedirektørens forslag.

Det blir også høyere låneopptak enn i fylkeskommunedirektørens forslag.

Se alle forslagene

Her er de alternative forlagene:

Forslag fylkesbudsjett Ap og Sp (PDF, 129 kB)

Verbalforslag fylkesbudsjett Ap og Sp (PDF, 206 kB)

Forslag fylkesbudsjett H og V (PDF, 503 kB)

Forslag fylkesbudsjett Rødt (PDF, 569 kB)

Forslag fylkesbudsjett MDG, PP, KrF og SV (PDF, 173 kB)

Verbalforslag fylkesbudsjett SV, R, KrF og PP (PDF, 62 kB)

Verbalforslag fylkesbudsjett MDG (PDF, 63 kB)

Forslag fylkesbudsjett fra FrP (PDF, 218 kB)

Her finner du fylkeskommunedirektørens forslag

Du kan se debatten på nett-tv

Til toppen