Nytt servicebygg til 57 millioner på Valdresflye - Innlandet fylkeskommune

Nytt servicebygg til 57 millioner på Valdresflye

Bygget inneholder sommerkafé og toalettanlegg til bruk for vegfarende og fotturister. Det ble åpnet av vegdirektør Inger Dahl Hovland den 2. juli.

Servicebygget ligger på tomta der det i sin tid var et vandrerhjem, 1389 m.o.h. - Klikk for stort bildeServicebygget ligger på tomta der det i sin tid var et vandrerhjem, 1389 m.o.h. Kari Hermanrud Fylkesveg 51 mellom Garli og Hindsæter, med avstikker til Gjende, er en av landets 18 nasjonale turistveger. Vegen over Valdresflye er en av strekningene som Statens vegvesen sin turistveggruppe har satset mest på å utvikle i tida fram til 2023.

Langvarig satsing på Valdresflye

Vegen ble offisielt åpnet som nasjonal turistveg i 2012, og har fått utført en rekke tiltak. I 2019 sto bygginga av ny brygge ved Gjende og parkeringsplasser og serviceanlegg ved Reinsvangen ferdig. Nå i juli ble det nye kafé- og serviceanlegget, som ligger på fjellviddas høyeste punkt, ferdig.

Det er Den norske turistforening som skal stå for drift av kafeen og toalettene.

Innlandet har til sammen fire nasjonale turistveger. De andre tre er fv. 258 over Strynefjellet, fv. 55 over Sognefjellet og fv. 27 Rondane mellom Venabygdsfjellet og Folldal.

Skaper våkne sjåfører

Ett av målene med turistvegprosjektene er å legge til rette for gode opplevelser på naturlige stopp-punkt langs ruta. Det kan være særdeles flotte utsiktspunkt, men også kunst eller fin utforming av det som menneskene bygger og skaper langs vegen.

- Tiltakene som har blitt utført langs vegen over Valdresflye, innbyr til at folk stopper opp og går ut av bilen for å strekke på beina, sa varaordfører Aud Hove (SP), da hun holdt tale på vegne av fylkeskommunen under åpningen av bygget. – Dette er også et viktig mål med turistveg-tiltakene, fordi det å ta pauser mens en kjører, er viktig for trafikksikkerheten.

Gjennomtenkt arkitektur

Utforming av bygg, rasteplasser osv. skal være helhetlig og gjenkjennelig på hele turistveg-strekningen. Derfor har arkitekt Knut Hjeltnes tegnet alle utsiktspunktene og rasteplassene som har blitt bygget langs fv. 51 Valdresflye, i regi av Vegvesenets turistveg-organisasjon, gjennomen periode på ca. 15 år.

Anlegget som ble åpnet den 2. juli har kostet 57 millioner kroner. Statens vegvesen bidrar mest, med 30 millioner, fylkeskommunen med 19,5 millioner og Øystre Slidre kommune har brukt 7,5 millioner kroner på spleiselaget.

Viktig for reiselivet

Flere undersøkelser tyder på at tiltakene som gjennomføres på de nasjonale turistvegene gir økt turisttrafikk og har en positiv effekt på det lokale reiselivet.

Siden vegen over Valdresflye fikk status som nasjonal turistveg i 2012, har sommertrafikken økt betydelig. Mens trafikken i juli i 2015 i gjennomsnitt var på 2100 besøkende i døgnet, hadde den økt til 2600 besøkende pr. døgn i juli 2019.

Vakker utsikt fra Valdresflye - Klikk for stort bildeVakker utsikt fra Valdresflye Kari Hermanrud Varaordfører Aud Hove snakket på vegne av Innlandet fylkeskommune - Klikk for stort bildeVaraordfører Aud Hove snakket på vegne av Innlandet fylkeskommune Kari Hermanrud

Til toppen