Vil sette av 78 millioner kroner i koronafond - Innlandet fylkeskommune

Vil sette av 78 millioner kroner i koronafond

Fylkesrådmann Tron Bamrud foreslår å sette av 78,1 millioner kroner til et usikkerhetsfond for å kunne dekke tap og ekstra utgifter knyttet til koronapandemien.

Fylkesrådmann Tron Bamrud vil sette av så mye som mulig av fjorårets overskudd i en buffer. - Klikk for stort bildeFylkesrådmann Tron Bamrud vil sette av så mye som mulig av fjorårets overskudd i en buffer. Marit Thobiassen Strande - Koronautbruddet har store konsekvenser for økonomien til Innlandet fylkeskommune, både i form av reduserte inntekter og økte utgifter. Det er stor usikkerhet knyttet til både hvor lang tid krisen vil vare og hvilken kompensasjon fylkeskommunen vil få fra staten resten av året. Derfor vil det være forsvarlig å sette av så mye som mulig av mindreforbruket i en buffer for å sikre at vi har kontroll på økonomien, sier Bamrud.

Både Hedmark og Oppland fylkeskommuner gikk med overskudd i 2019 (mindreforbruk). Det er penger fra dette overskuddet, fylkesrådmannen vil sette inn i fondet.

- Vi står midt i en svært usikker tid, så det er forståelig at fylkesrådmannen innstiller slik han gjør. Når vi ser andre fylkeskommuner er i en situasjon der de står i fare for å gå flere hundre millioner kroner i underskudd, så skal vi være glad for at både Oppland og Hedmark tok med seg et årsoverskudd og ryddige økonomier inn i Innlandet. Det perspektivet må vi ta med oss inn i den politiske behandlingen, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap).

Millioner i ekstra kostnader

Det er spesielt på tre områder fylkeskommunen merker inntektstap og økte utgifter på grunn av koronapandemien; kollektivtransport, tannhelsetjenesten og videregående opplæring.

Fra midten av mars og ut året anslår Innlandstrafikk et tap i billettinntekter på rundt 100 millioner kroner. I tillegg forventer de økte kostnader på rundt 170 millioner kroner ut 2020 på grunn av smittevernreglene for skoleskyssen.

Tannklinikker og opplæring

Fram til 1. mai tapte fylkeskommunen 5 880 000 kroner i inntekter på grunn av at tannklinikkene måtte stenge. I tillegg har fylkeskommunen hatt ekstrautgifter på 200 000 kroner i denne perioden på grunn av innkjøp av smittevernutstyr til klinikkene.

For resten av året anslår fylkestannlegen et inntektstap på mellom 20 og 25 millioner kroner. I tillegg beregner tannhelsetjenesten økte utgifter for resten av året på 1 million kroner på grunn av at kronekursen fører til økte priser på utstyr.

Ekstrakostnadene for videregående opplæring er først og fremst knyttet til manglende inntekter ved utleia av lokaler, om lag 10 millioner kroner. Ekstrautgifter er beregnet til om lag 4 millioner kroner.

- I tillegg kommer mulige kostnader knyttet til fagopplæring, som vi foreløpig ikke tør å estimere, sier fylkesrådmann Bamrud.

Politisk behandling

Det er politikerne som skal vedta hvordan mindreforbruket fra 2019 skal disponeres.

Saken skal først behandles i fylkesutvalget 9. juni, med sluttbehandling i fylkestinget 16.-18. juni.

Til toppen