Vil berolige lærlingene - Innlandet fylkeskommune

Vil berolige lærlingene

I en uttalelse slår utvalg for utdanning fast at ungdom i Innlandet som tar yrkesfaglig utdanning skal kunne fullføre utdanningen.

Mari Gjestvang er leder av utvalg for utdanning. Utvalget har kommet med en uttalelse i forbindelse med koronapandemien som påvirker situasjonen for mange lærlinger.  - Klikk for stort bildeMari Gjestvang er leder av utvalg for utdanning. Utvalget har kommet med en uttalelse i forbindelse med koronapandemien som påvirker situasjonen for mange lærlinger. Kirsti Hovde / Innlandet fylkeskommune I samme uttalelse oppfordrer utvalget kommuner i Innlandet om å ta inn flere lærlinger neste skoleår. Dessuten anmoder de sterkt at de delene av næringslivet som fortsatt har mulighet å videreføre læreplasser og ta inn nye lærlinger.

Utvalget ber også Fagskolen Innlandet om å vurder å sette i gang et samarbeid med utvalgte bedrifter om å tilby et digitalt

Uttalelse fra utvalg for utdanning

Utvalg for utdanning slår fast at ungdom i Innlandet som tar yrkesfaglig utdanning skal kunne fullføre utdanningen, til tross for koronaepidemien som nå påvirker arbeidslivet for mange. Flere lærlinger er i dag permittert og vi vil følge denne situasjonen nøye også videre. Men ingen lærlinger trenger å frykte for utdanningsløpet sitt.

Heller ikke de som har søkt seg til yrkesfaglige studieretninger fra høsten av, trenger å være bekymret. Innlandet har svært god læreplassdekning, og fylkeskommunen vil jobbe tett mot lærebedrifter for å sørge for at denne ikke svekkes i kjølvannet av virussituasjonen. Utvalg for utdanning vil med dette rette en sterk anmodning til alle kommuner i Innlandet om å ta inn flere lærlinger på sine virksomhetsområder det neste skoleåret. Å tilrettelegge for flere læreplasser nå, vil avhjelpe en krevende situasjon for mange ungdommer som skal søke læreplass denne våren. Samtidig vil det være et bidrag til kommunesektorens tilgang på viktig kompetanse.

Utvalg for utdanning vil også rette en sterk anmodning til de deler av næringslivet som fortsatt har mulighet i disse krevende tider, til å videreføre læreplasser og å ta inn nye lærlinger. Dette er særdeles viktig for å rekruttere verdifull kompetanse som næringslivet og samfunnet i vår region trenger inn i framtida.

Videre vil utvalget i den situasjonen vi står i nå be Fagskolen Innlandet vurdere å igangsette et samarbeid med utvalgte bedrifter om å tilby et digitalt opplæringstilbud for lærlinger som tar samme fagbrev på tvers av fylket.

Utvalg for utdanning anerkjenner at også Innlandet fylkeskommune er en stor lærebedrift. I den situasjonen vi står i, anmodes fylkeskommunen og fylkestinget om å strekke seg langt for å ta inn nye lærlinger og yte bistand til lærebedrifter.

For mer informasjon kontakt:

Mari Gjestvang
Tlf: 913 76 086

Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Tlf: 404 66 384

Til toppen