Viktige rutiner ved behov for tannhelsehjelp - Innlandet fylkeskommune

Viktige rutiner ved behov for tannhelsehjelp

Det er normal aktivitet ved våre tannklinikker, men vi må fortsatt forholde oss til nødvendige smitteverntiltak.

Ansiktsmaske og skjerm - Klikk for stort bildeViktig å huske på:

  • Ved behov for time skal pasienter ta kontakt med egen tannklinikk på telefon, hvis pasienten ikke har mottatt innkallingskort med egen avtale. Vi ber om at ingen pasienter møter direkte på tannklinikken uten avtale.
  • Alle pasienter som skal motta behandling i offentlig tannhelsetjeneste, skal i forkant av konsultasjonen avklares med tanke på smitte av koronaviruset. De vil derfor bli bedt om å svare på rutinespørsmål.
  • Vi ønsker færrest mulig inne på klinikken. Pasientens pårørende kan derfor ikke følge med til konsultasjonen under koronapandemien. Unntak er for foreldre eller foresatte til barn under 16 år og pårørende/hjelpepersonale dersom det er strengt nødvendig for å kunne gjennomføre konsultasjonen. Dersom pårørende/hjelpepersonell skal følge med, må vedkommende også svare på spørsmål i forkant med tanke på smitteavklaring.
  • Behandling av pasienter med mistenkt, sannsynlig eller påvist smitte, skal i hovedsak utsettes. Ved behov for akutt tannbehandling vil pasienten bli henvist til egne beredskapsklinikker.
  • Alle som kommer til tannklinikken, skal vaske eller desinfisere hender både når de kommer og når de går.
  • Betaling foregår fortrinnsvis med betalingskort. Om pasienten ikke kan betale med betalingskort eller kontant, sendes det ut faktura.
Til toppen