Viktige rutiner ved behov for tannhelsehjelp - Innlandet fylkeskommune

Viktige rutiner ved behov for tannhelsehjelp

Det er økt aktivitet ved våre tannklinikker, men de som har behov for tannhelsehjelp, må fortsatt forholde seg til nødvendige smitteverntiltak.

Ansiktsmaske og skjerm - Klikk for stort bildeDet er i dag drift ved 32 av våre 41 klinikker, og aktiviteten øker gradvis.

- Det er større aktivitet enn det har vært på lenge, men vi må fortsatt ha restriksjoner, blant annet når det gjelder antall personer som kan være i klinikken samtidig, forklarer fylkestannlege Claes Næsheim.

Viktig å huske på

  • Ved behov for time skal pasienter ta kontakt med egen tannklinikk på telefon. Vi ber om at ingen pasienter møter direkte på tannklinikken uten avtale.
  • Alle pasienter som skal motta behandling i offentlig tannhelsetjeneste, skal i forkant av konsultasjonen avklares med tanke på smitte av koronaviruset. De vil derfor bli bedt om å svare på rutinespørsmål.
  • Pasientens pårørende kan ikke følge med til konsultasjonen under koronapandemien. Unntak er for foreldre eller foresatte til barn under 16 år og pårørende/hjelpepersonale dersom det er strengt nødvendig for å kunne gjennomføre konsultasjonen. Dersom pårørende/hjelpepersonell skal følge med, må vedkommende også svare på spørsmål i forkant med tanke på smitteavklaring.
  • Behandling av pasienter med mistenkt, sannsynlig eller påvist smitte, skal i hovedsak utsettes. Ved behov for akutt tannbehandling vil pasienten bli henvist til egne beredskapsklinikker.
  • Alle som kommer til tannklinikken, skal vaske eller desinfisere hender både når de kommer og når de går.
  • Betaling foregår fortrinnsvis med betalingskort. Om pasienten ikke kan betale med betalingskort eller kontant, sendes det ut faktura.

Starter innkalling av pasienter

I opptrappingsfasen med begrenset behandlingskapasitet, er visse pasientgrupper blitt prioritert, blant annet pasienter som var i pågående behandling da klinikkene stengte i mars.

Les tidligere artikkel om pasientprioritering

- Når vi har tatt unna de prioriterte pasientene, kan vi starte med vanlige innkallinger igjen. På den måten kan vi forsiktig nærme oss normalen, sier fylkestannlege Claes Næsheim.

Til toppen