Vedtok krisepakke til næringslivet - Innlandet fylkeskommune

Vedtok krisepakke til næringslivet

Etter en lang debatt i fylkesutvalgets møte tirsdag, ble politikerne enige om en krisepakke til næringslivet i Innlandet.

Stein Tronsmoen (Sp), Even Aleksander Hagen (Ap) og Truls Gihlemoen (FrP) deltok i det første møtet i fylkesutvalget gjennomført elektronisk i Innlandet fylkeskommune. - Klikk for stort bildeStein Tronsmoen (Sp), Even Aleksander Hagen (Ap) og Truls Gihlemoen (FrP) deltok i det første møtet i fylkesutvalget gjennomført elektronisk i Innlandet fylkeskommune.- Vi er i en situasjon der det er umulig å få gjort nok, men jeg er glad for at vi bruker de mulighetene og de økonomiske musklene vi har til å komme næringslivet i møte med tiltak som er målrettet for den næringslivsstrukturen vi har i Innlandet, sa Kjersti Bjørnstad (Sp).

Ap og Sp la fram et endringsforslag basert på fylkesrådmannens innstilling.

- Vi har også sett på forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet og tatt med det vi er enige i, sa Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap) da hun la fram forslaget.

I forslaget fra Høyre og FrP var blant annet 2,5 millioner kroner til SIVA næringshage og 7 millioner kroner til særskilte tiltak mot enkelte kommuner med særlige utfordringer strøket. Denne endringen tok ikke Ap og Sp med i sitt forslag.

Elever og lærlinger

I tillegg vektla Kari-Anne Jønnes (H) noen tiltak uten budsjettmessig konsekvens da hun la fram saken.

- Fylkesrådmannen bør legge fram en sak om hvordan vi sikrer gjennomføring og dekker kompetansegap for elever i videregående skoler. Tiltak kan for eksempel være forsterket oppfølging, ekstra kurs eller sommerskole, sa hun og la til at det også er viktig å sikre videreføring av etablerte avtaler for lærlinger.

Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap) var enig i at dette er viktige spørsmål som de bør jobbe med tverrpolitisk.

- Men vi mener at denne saken i første omgang handler om hvordan næringslivet skal møtes med tiltak fra fylkeskommunen, sa hun.

Enstemmig vedtatt

Forslaget fra Ap og Sp ble enstemmig vedtatt, etter at H og FrP primært stemte for eget forslag, men sekundært stemte for forslaget fra Ap og Sp.

- Det er viktig at vi står sammen i den situasjonen vi er i, sa Kari-Anne Jønnes (H) som forklaring på at de sekundært stemte for posisjonens forslag.

Tiltakene i krisepakka

 • Forsterkning av SIVA-næringshagene – 2,5 millioner kroner
 • Forsterkning av andre aktører, som inkubatorer, klynger og formaliserte nettverk – 10 millioner kroner
 • Styrking av fylkeskommunens oppdrag til Innovasjon Norge – 14 millioner kroner
 • Støtte til destinasjonsselskaper innen reiseliv – 6 millioner kroner
 • Særskilte tiltak mot enkelte kommuner med særlige utfordringer – 5 millioner kroner

Dessuten etablerer fylkeskommunen en egen støtteordning for Bedriftsintern oppfølging (BIO) med om lag 7 millioner kroner, avhengig av eksakt statlig tilleggsramme.

Omdisponering

Fylkeskommunen ser også på omdisponering av midler til nye tiltak:

 • Avsatte rammer/støtteordningene på landbruk gjennom jordbruksavtalen kan ses særlig inn mot krisesituasjonen – 9,5 millioner kroner.
 • Andre egne støtteordninger innenfor næringsutvikling og internasjonalt samarbeid vurderes opp mot situasjonen.
 • Prioritering/forsering for å sikre at avsatte midler til fylkesvegene kommer i omløp.
 • Opprettholdelse av avtalte godtgjøringer til drosje- og kollektivnæringen.
 • Støtteordning for etablering av ladeinfrastruktur etableres raskt.
 • Mulig forsering av vedlikeholdstiltak på egen bygningsmasse.
 • Utbetalinger av vedtatte bevilgninger til idretts- og kulturarrangement/-tiltak som ikke blir gjennomført som følge av koronasituasjonen.
 • Helårsutbetaling til institusjoner som står i fare for å få likviditetsproblemer, for å veie opp for tapte inntekter på aktiviteter.
 • Forsere utbetalinger av driftstilskudd til museene for å unngå likviditetsproblemer grunnet tapte billettinntekter.
 • Satsingen på bioøkonomi skal ivaretas.

Tildeling av midler 

Fordi næringslivet har behov for rask håndtering, får administrasjonen fullmakt til å tildele midler innenfor disse tiltakene så lenge beløpet er under 500 000 kroner. Saker over 500 000 kroner skal behandles av fylkesutvalget, som vil kunne kalles inn på kort varsel.

I tillegg ber fylkesutvalget fylkesrådmannen om å sikre framdrift i et forskningsprosjekt om deltidsinnbyggere, som allerede er satt i gang.

Fylkesutvalget ønsker også at fylkesrådmannen legger fram en sak i forbindelse med revidering av fylkesbudsjettet 2020-2023 med en plan om forsering av investeringer i bygg. I tillegg ønsker de at det kommer en plan for forsering av vedlikehold og investeringer på fylkesveg og bredbånd.

Fylkesrådmannen skal holde oversikt over utviklingen i næringslivet og holde fylkesutvalget løpende orientert.

Mer om krisepakka i sakspapirene sak 43/20.

Les også denne saken om krisepakka

Til toppen