Politiske møter på nett - Innlandet fylkeskommune

Politiske møter på nett

Alle politiske møter i fylkeskommunen ut april vil bli gjennomført digitalt og uten publikum.

Klikk for stort bildeDen nasjonale dugnaden for å unngå smittespredning berører også den politiske møtevirksomheten i fylkeskommunen, men fylkesordfører Even Aleksander Hagen vil ikke avlyse - og flytter møtene over til digitale flater.

- Nå er det kanskje viktigere enn noen gang å holde demokratiet i gang. Men vi skal gjøre det innenfor de grenser som er satt for å unngå smitterisiko, sier han.

Stengt for publikum

Møtene vil nødvendigvis måtte stenges for publikum, noe som er hjemlet i Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter. Alternativet hadde vært avlysning, og en opphopning av saker og beslutninger til sannsynligvis langt ut i sommeren.

Fylkestinget 28. - 30. april vil imidlertid bli streamet og være tilgjengelig på nett-tv som normalt, men vil naturligvis framstå noe annerledes i og med at det er det digitale møtet som blir sendt ut til publikum.

Det blir ikke mulig å være fysisk til stede for andre enn møteledelsen.

Media inviteres inn

Fylkestinget vil bli avviklet på plattformen Teams, med kun møteledelsen (fylkesordfører, fylkesrådmann og sekretariat) til stede. Fylkestingets medlemmer deltar via nett.

Det samme vil gjelde for kommende møter i fylkesutvalget og i de fire utvalgene (for utdanning, samferdsel, næring og kultur). Her vil kun utvalgsleder, avdelingsleder og sekretariat være fysisk til stede. Møtene vil ikke bli streamet til publikum.

Det åpnes for at media som ønsker å delta kan bli med i de ulike nettmøtene. De dette gjelder, kan henvende seg til Lise Cathrine Pedersen for å bli invitert inn.

Øvrige møter, i de ulike rådene, vil bli avlyst inntil videre.

Til toppen