Politiske møter på nett fram til sommeren - Innlandet fylkeskommune

Politiske møter på nett fram til sommeren

Alle politiske møter i fylkeskommunen vil bli gjennomført digitalt fram til sommeren.

Fylkestinget i Innlandet - Klikk for stort bildeFylkestinget i Innlandet Innlandet fylkeskommune Tidligere har det vært bestemt at alle møter ut april skulle gå digitalt.

Den avgjørelsen er nå utvidet til å gjelde helt fram til sommerferien.

- Vi har gode erfaringer med de digitale møtene vi har avholdt så langt, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

- Også blant de folkevalgte har vi folk som er i risikogruppa. Det er derfor riktig å gjennomfører smittefrie møter på Teams fram til sommeren, understreker han.

Stengt for publikum

Møtene vil nødvendigvis måtte stenges for publikum, noe som er hjemlet i Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter. Alternativet hadde vært avlysning, og en opphopning av saker og beslutninger til langt over sommeren.

Fylkestingene i april og juni vil imidlertid bli streamet og være tilgjengelig på nett-tv som normalt, men vil naturligvis framstå noe annerledes i og med at det er det digitale møtet som blir sendt ut til publikum.

Det blir ikke mulig å være fysisk til stede for andre enn møteledelsen.

Media inviteres inn

Fylkestinget vil bli avviklet på plattformen Teams, med kun møteledelsen (fylkesordfører, fylkesrådmann og sekretariat) til stede. Fylkestingets medlemmer deltar via nett.

Det samme vil gjelde for møtene i fylkesutvalget og i de fire utvalgene (for utdanning, samferdsel, næring og kultur). Her vil kun utvalgsleder, avdelingsleder og sekretariat være fysisk til stede. Møtene vil ikke bli streamet til publikum.

Det åpnes for at media som ønsker å delta kan bli med i de ulike nettmøtene. De dette gjelder, kan henvende seg til Lise Cathrine Pedersen for å bli invitert inn.

Øvrige møter, i de ulike rådene, vil også bli avviklet digitalt.

Til toppen