Lokal tilpasning når skolene åpner igjen - Innlandet fylkeskommune

Lokal tilpasning når skolene åpner igjen

Hver enkelt skole gir beskjed til sine elever om når de kan møte opp på skolen igjen.

TIP-hallen på Hamar katedralskole er ett av lokalene som allerede har vært i bruk en stund. - Klikk for stort bildeTIP-hallen på Hamar katedralskole er ett av lokalene som allerede har vært i bruk en stund. Hamar katedralskole Mandag 11. mai starter en gradvis gjenåpning av våre videregående skoler - i tråd med de nasjonale tiltakene. Det er imidlertid stor forskjell på hver enkelt skoles fagtilbud og bygningsmessige forhold. Derfor er det opp til den enkelte skole å avgjøre hvordan dette skal løses. 

Når det i tillegg ikke er praktisk mulig å få i gang ordinære skoleruter igjen før onsdag 13. mai, kan det gå noen dager ut i neste uke før alle elever kan komme tilbake på skolen.

Flere skolebusser fra 13. mai

Redusert skysskapasitet

- Dette er veldig utfordrende for både skolene og Innlandstrafikk. Smittevernhensynet kommer først, og bussene er pålagt å kjøre med redusert kapasitet. Derfor må vi oppfordre elevene så langt det er mulig til å komme seg til skolen på egen hånd, sier kompetanse- og tannhelsesjef Tore Gregersen i Innlandet fylkeskommune.

Elever innen yrkesfaglig utdanningsprogram startet opp igjen med programfagene 27. april. Når enda flere skal tilbake til skolen, er det de samme smitteversnprinsippene som gjelder: syke personer skal ikke være i skolen, god hygiene er avgjørende, og nærkontakt skal unngås.

Annerledes skole

- Skolene planlegger nå for fullt hvordan en gradvis gjenåpning skal skje på en trygg måte – både for elever og ansatte. Men det er viktig å understreke at dette ikke blir en normal skolehverdag slik vi kjenner den. Elevene kommer tilbake til en annerledes skole hvor smittevern er veldig viktig. Tilbudet blir noe redusert, og vi vil nok måtte fortsette med noe digital undervisning, sier Gregersen.

Lokale tilpasninger

Undervisningen og skoledagens forløp skal fortsatt legges opp slik at unødvendig nærkontakt skal unngås. Pauser bør avholdes på ulike tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig. Veilederen sier også at deling av mat og drikke skal unngås, og deling av utstyr og verktøy skal begrenses.

Tiltakene gjelder for alle skolene, men de vil ha ulik påvirkning alt etter hvordan de ulike byggene er utformet fysisk. Skoler som har muligheter til det, kommer til å ha forskjellige oppmøtetider og oppmøtesteder.

Privatisteksamener pågår

I disse dager avholdes det privatisteksamener ved våre skoler. Det utfordrer også den bygningsmessige kapasiteten ved skolene.

Oppdatert smittevernveileder for videregående skole
 

Til toppen