Enorm interesse for BIO-midler - Innlandet fylkeskommune

Enorm interesse for BIO-midler

Bedrifter i Innlandet har levert 112 søknader på til sammen 38,3 millioner kroner.

Klikk for stort bilde– Både gledelig og bekymringsfullt, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen om at det har kommet inn hele 112 søknader på BIO-midler fra korona-hjelpepakken til næringslivet. Marit Thobiassen Strande Ett av tiltakene i Innlandet fylkeskommunes korona-hjelpepakke til næringslivet, er 7,2 millioner kroner til bedriftsintern opplæring og kompetanse (BIO). Ved midnatt torsdag gikk søknadsfristen på disse midlene ut, og det har kommet inn 112 søknader på til sammen 38,3 millioner kroner – over fem ganger så mye som det er midler til. Fylkeskommunen har også fått flere henvendelser angående BIO-midlene etter søknadsfristens utløp, men det er dessverre ikke mulig å søke på disse midlene lenger.

Tydelig signal

– Det er både gledelig og bekymringsfullt at pågangen er så overveldende stor. Dette understreker at behovet for tiltak i næringslivet i Innlandet er stort, og at ordningen med bedriftsintern opplæring er noe mange finner interessant. Samtidig har vi dessverre ikke nok midler til å innfri alle forventninger, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Den store bunken med søknader er et tydelig signal om et stort behov i bedriftene, men også om at bedriftene selv tar utfordringen med å forberede seg på framtida ved å øke sin kompetanse.

– En så stor etterspørsel etter BIO-midler gjør at fylkeskommunen også vil se etter andre muligheter for å kunne styrke ordningen. Det er viktig å prioritere ordninger som fungerer og som treffer, understreker fylkesordføreren.

Tilleggskriterier

Bedriftene kan få støtte til kostnader knyttet til relevant opplæring og til lønnsutgifter for deltakerne under opplæringstida. Tilskuddet kan tildeles for arbeidstakere i jobb og både helt og delvis permitterte.

I utlysningskriteriene står det at de som kommer til å bli prioritert høyest er:

  • Godkjente lærebedrifter
  • Bedrifter som har permittert arbeidskraft eller står i fare for å gjøre det
  • Samarbeidende bedrifter

På grunn av det store antall søknader vil flere kriterier måtte bli brukt for å sortere ut søknader som blir tildelt støtte, blant annet:

  • Klikk for stort bildeNæringssjef Birgit Aasgaard Jenssen. Kirsti Hovde / Innlandet fylkeskommune Om opplæringstiltaket er godt grunngitt
  • Om søknaden inneholder aller opplysningene som det er bedt om
  • Hvilken betydning bedriften har for sysselsetting og lokalsamfunn.

– Søknadene skal nå behandles på en forsvarlig måte, og med denne mengden søknader er det klart dette vil måtte ta noe tid, sier næringssjef Birgit Aasgaard Jenssen.

– Men fylkeskommunen skal gjøre det den kan for å kunne få gitt bedriftene svar innen rimelig tid, forsikrer hun.

Til toppen