Drøyt 6 millioner kroner til NCE Raufoss - Innlandet fylkeskommune

Drøyt 6 millioner kroner til NCE Raufoss

NCE Raufoss får 6,15 millioner kroner i støtte. Flere andre aktører i næringslivet fikk også tildelt midler i fylkesutvalgets ekstraordinære møte tirsdag.

Klikk for stort bildePolitikerne i fylkesutvalget behandlet flere saker som handlet om bevilgninger til næringslivet i Innlandet. Det gjaldt både ordinære tildelinger og ekstrabevilgninger knyttet til koronasituasjonen.

Administrasjonen i Innlandet fylkeskommune har framskyndet saksbehandlingen av ordinære tildelinger for å støtte næringslivet i den krevende situasjonen.

Katapult og læring

NCE Raufoss får både ordinær støtte basert på søknad opprinnelig sendt i 2019, og midler fra krisepakka.

Når det gjelde støtte basert på tidligere søknad, får NCE Raufoss midler til klyngeutvikling, og aktiviteter knyttet til Norsk katapultsenter og Læringsfabrikken.

Katapultordningen skal bidra til at bedrifter raskere evner å utvikle ideer fra konsept til marked på en god måte.

Læringsfabrikken jobber med kompetanseheving hos både eksisterende og nye medarbeidere i kjernebedriftene i NCE Raufoss.

Ekstra på grunn av korona

I tillegg til de ordinære tildelingene, får NCE Raufoss ekstra støtte til tiltak rettet mot klynger og etablerte nettverk på 2 millioner kroner. Læringsfabrikken får 600 000 kroner ekstra. Dette er på grunn av koronasituasjonen.

Det var ingen debatt da saken ble behandlet i fylkesutvalget tirsdag, og saken ble enstemmig vedtatt.

Les mer om tildelingen til NCE Raufoss i sakspapirene sak 85/20.

Bevilgning til inkubatorer

NCE Raufoss får også midler sammen med andre aktører i regionen gjennom selskapet Total innovasjon. Dette er den regionale inkubatoren i Gjøvikregionen.

De jobber med å løfte fram selskaper med stort potensial for verdiskaping og attraktive arbeidsplasser.

Total Innovasjon får 750 000 kroner.

Klosser og Skåppå

To andre inkubatorer får også midler fra Innlandet fylkeskommune. Mest får Klosser Innovasjon med 4,5 millioner kroner, mens Skåppå Kunnskapspark får 400 000 kroner.

Klosser Innovasjon dekker alle regionene i gamle Hedmark, mens Skåppå Kunnskapspark dekker Gudbrandsdalen og Lillehammerområdet.

Dette er ordinære bevilgninger til inkubatorer i Innlandet fylke.

Saken ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalgets møte.

Les mer om tildeling til inkubatorer i sakspapirene 87/20.

Krisepakke i næringslivet

Inkubatorer, klynger og formaliserte nettverk får også ekstra bevilgninger gjennom krisepakka til Innlandet fylkeskommune.

Av potten på 10 millioner kroner, er 8,6 millioner kroner fordelt, mens 1,4 millioner kroner står igjen. De skal lyses ut rett over påske som en støtteordning mindre nettverk- og klyngeinitiativ kan søke på.  

De som allerede har fått midler fra krisepotten, kan ikke søke på denne ordningen.

Ønsket omfordeling

Det er kriterier som har blitt brukt i gamle Hedmark og Oppland som er lagt til grunn for fordelingen av midlene.

- Vi har tatt utgangspunkt i de etablerte strukturene vi har, sa næringssjef Birgit Aasgaard Jenssen. 

Johannes Wahl Gran (MDG) sa han kunne tenke seg en omfordeling av midlene, men valgte til slutt ikke å komme med endringsforslag.

- God fordeling

- Jeg skulle gjerne vært med på å øke potten for både den ene og den andre. Men det er vanskelig å si at man ved å flytte noen kroner hit eller dit vil gjøre noen stor endring i denne omgang, sa Truls Gihlemoen (FrP).

Han fikk støtte av Høyres Kari-Anne Jønnes.

- Den fordelingen som er gjort i denne saken er god. Det er også bra at det er igjen en pott med midler. Det er åpenbart et stort behov i markedet. Men dette er ikke tidspunktet for å revurdere tildelingsgrunnlag, for nå er vi i en krisesituasjon, sa hun.

Jønnes understreket at hun ønsker en gjennomgang av kriteriene for hvordan fylkeskommunen tildeler midler til næringslivet når samfunnet er tilbake i en normalsituasjon.

Les mer om krisepakka i sakspapirene sak 86/20.

Krisepakke for reiselivet

En egen krisepakke er utviklet for destinasjonsselskaper innenfor reiseliv. Midlene fordeles mellom sju regionale destinasjonsselskaper. Til sammen er det bevilget 6 millioner kroner.

Les mer om krisepakka for destinasjonsselskaper i sakspapirene sak 88/20.

Til toppen