Ber regjeringen om dekning av koronatap - Innlandet fylkeskommune

Ber regjeringen om dekning av koronatap

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen ber regjeringen om hjelp til å dekke mer av inntektstapet og merutgiftene knyttet til koronapandemien.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen vil ha en forsikring av regjeringen om at det kommer penger for å dekke tap og økte utgifter i fylkeskommunen knyttet til koronapandemien. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Even Aleksander Hagen vil ha en forsikring av regjeringen om at det kommer penger for å dekke tap og økte utgifter i fylkeskommunen knyttet til koronapandemien. Innlandet fylkeskommune Fredag møter Even Aleksander Hagen og de andre fylkesordførerne i landet flere statsråder for å diskutere blant annet utfordringene knyttet til koronapandemien.

Spesielt kollektivtransporten har hatt store inntektstap som følge av at billettinntektene nærmest er borte. I tillegg har fylkeskommunen økte kostnader på grunn av smittevernstiltakene på bussene.

- Vi trenger forsikringer allerede før sommeren om at det vil komme mer penger til kollektivtrafikken. Hvis ikke vil det få konsekvenser for kollektivtilbudet vi vil kunne tilby til høsten, sier Hagen.

Millioner i tap og økte utgifter

Fra midten av mars og ut året anslår Innlandstrafikk et tap i billettinntekter på rundt 100 millioner kroner. I tillegg forventer de økte kostnader på rundt 170 millioner kroner ut 2020 på grunn av smittevernreglene for skoleskyssen.

I revidert statsbudsjett ligger det inne en ekstra bevilgning til kollektivtransport på 1,5 milliarder kroner for tapte billettinntekter, som skal fordeles på fylkeskommunene. Innlandet fylkeskommunes andel av denne summen anslås til rundt 45 millioner kroner.

- Vi har fått noe kompensasjon, men det er på langt nær tilstrekkelig. For mange fylker er det nok for å holde kollektivtrafikken i gang fram til sommeren, men hvis vi ikke får garantier er det uansvarlig å bruke store summer vi ikke har, sier fylkesordføreren og understreker at det er avgjørende at fylkeskommunene får tydelige signaler fra regjeringen.

Måtte stenge tannklinikkene

Også innenfor tannhelsetjenesten har fylkeskommunen hatt store inntektstap som følge av koronapandemien. Alle de 41 tannklinikkene i Innlandet ble stengt for ordinær drift 13. mars, det var kun tilbud om akuttbehandling på noen få klinikker. Fra slutten av april begynte tannhelsetjenesten en gradvis åpning av alle tannklinikkene igjen.

Fram til 1. mai tapte fylkeskommunen 5 880 000 kroner i inntekter på grunn av at klinikkene måtte stenge. I tillegg har fylkeskommunen hatt ekstrautgifter på 200 000 kroner i denne perioden på grunn av innkjøp av smittevernutstyr.

For resten av året anslår fylkestannlegen et inntektstap på mellom 20 og 25 millioner kroner. I tillegg beregner tannhelsetjenesten økte utgifter for resten av året på 1 million kroner på grunn av at kronekursen fører til økte priser på utstyr.

- Tannhelse er et viktig saksfelt, men som jeg dessverre opplever at får mindre oppmerksomhet enn det fortjener. Særlig vi distriktsfylkene er opptatt av å løfte tannhelse, fordi vi er opptatt av å sikre gode tjenester til mennesker i både by og bygd. Derfor kommer jeg til å ta opp dette i møtet, sier Hagen.

Fem statsråder

Dialogmøtet med statsrådene vil foregå elektronisk.

De som møter fra regjeringen er distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, samferdselsminister Knut Arild Hareide, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og trolig næringsminister Iselin Nybø.

- Fylkesordførerkollegiet møter årlig representanter fra regjeringa, men i år er det ekstra viktig. Vi må få forsikringer om at staten vil kompensere oss ute i fylkene og kommunene for de ekstrakostnadene vi nå får. Tidligere i mai møtte jeg i landsstyret til KS, og kravet om en garanti er høylytt og samstemt på tvers av alle partier ute i kommune-Norge, sier Even Aleksander Hagen.

Til toppen