Nyheter om korona - Innlandet fylkeskommune
Nyheter om korona
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen vil ha en forsikring av regjeringen om at det kommer penger for å dekke tap og økte utgifter i fylkeskommunen knyttet til koronapandemien.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen ber regjeringen om hjelp til å dekke mer av inntektstapet og merutgiftene knyttet til koronapandemien.

Ansiktsmaske og skjerm

Det er økt aktivitet ved våre tannklinikker, men de som har behov for tannhelsehjelp, må fortsatt forholde seg til nødvendige smitteverntiltak.

Ingen skal bli stående igjen på holdeplassen. Politikerne ber nå Innlandstrafikk bruke mer penger for å sikre skoleskyssen.

Økt kurs- og opplæringsaktivitet for permitterte er ett av tiltakene innenfor kompetanserettet aktivitet for bedrifter og enkeltpersoner som er blitt rammet av koronapandemien i Innlandet.

Fylkeskommunen har fått 17,35 millioner kroner i økt tilskudd til kompetanserettet aktivitet på grunn av koronapandemien.

Illustrasjonsbilde jente på buss

Fra onsdag 13. mai vil Innlandstrafikk kjøre alle skolebusser i Innlandet. Av smittevernhensyn vil bussene kjøre med redusert kapasitet.

Bokbussen til Innlandet fylkesbibliotek

Bokbussen i Innlandet kommer med tilbud om bokkasser til elevene på grunntrinnet.

TIP-hallen på Hamar katedralskole er ett av lokalene som allerede har vært i bruk en stund.

Hver enkelt skole gir beskjed til sine elever om når de kan møte opp på skolen igjen.

Nå kan klasserommene igjen fylles med elever, innenfor oppdaterte regler om smittevern.

De videregående skolene kan åpne opp igjen i løpet av neste uke, de første allerede førstkommende mandag.

Fylkestinget i Innlandet

Alle politiske møter i fylkeskommunen vil bli gjennomført digitalt fram til sommeren.

– Både gledelig og bekymringsfullt, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen om at det har kommet inn hele 112 søknader på BIO-midler fra korona-hjelpepakken til næringslivet.

Bedrifter i Innlandet har levert 112 søknader på til sammen 38,3 millioner kroner.

Til toppen