Ny bru på fv. 33 sør for Skreia - Innlandet fylkeskommune

Ny bru på fv. 33 sør for Skreia

Hølje bru skal skiftes ut. Trafikken må gå i ett kjørefelt på en midlertidig veg i anleggstida.

Hølje bru er gammel og bruplata må skiftes ut. Gang- og sykkelvegen til venstre på bilde går på egen bru. - Klikk for stort bildeHølje bru er gammel og bruplata må skiftes ut. Gang- og sykkelvegen til venstre på bilde går på egen bru. Kari Hermanrud Det meste av brua som ligger rett sør for Esso-stasjonen i Skreia sentrum skal fornyes helt.

Anleggsarbeidet starter den 15. august med å forberede en omkjøringsveg øst for brua.

Midlertidig veg

Det vil ta ca. tre uker å bygge en 120 meter lang midlertidig omkjøringsveg for Hølje bru. Omkjøringsvegen skal gå via en privat eiendom, som først må få ny, midlertidig avkjørsel.

Rundt 5. september kan entreprenøren begynne å jobbe med selve brua. Da blir fylkesveg 33 stengt og trafikken flyttes over på omkjøringsvegen.

Lysregulering ­­

- Mens byggearbeidet pågår, skal trafikken gå i ett kjørefelt på omkjøringsvegen. Trafikken blir lysregulert og bilistene må regne med ventetid, sier byggeleder Johannes Sletten i Innlandet fylkeskommune.

- Det er først og fremst biltrafikken som kommer til å merke dette. Fotgjengere og syklister blir ikke noe særlig berørt av anleggsarbeidet, ettersom gang- og sykkelvegen går på egen bru. Vi legger likevel stor vekt på sikkerheten til myke trafikanter, sier Sletten.

Kort bru

Brua rett sør for Skreia sentrum er kort og går over en bekk der ørreten gyter. - Klikk for stort bildeBrua rett sør for Skreia sentrum er kort og går over en bekk der ørreten gyter. Kari Hermanrud Hølje bru er bare fem meter lang. Bruplata er i dårlig stand og må skiftes, men landkarene skal fortsatt brukes.

Det går ca. 3300 kjøretøy i døgnet på brua.

Anleggsarbeidet må utføres i en relativt kort periode av året for ikke å forstyrre ørretens gytetid i bekken.

Fylkeskommunen beregner at byggearbeidet vil vare i ca. tre måneder og har satt av åtte millioner kroner til tiltaket.

Til toppen