Norsk filminstitutt satser på bibliotekene i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Norsk filminstitutt satser på bibliotekene i Innlandet

Fylkesbiblioteket har fått 100 000 kroner til formidling av dataspill.

Klikk for stort bilde Mostphotos Folkebibliotekene i Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten har, sammen med Innlandet fylkesbibliotek, fått tildelt midler fra Norsk filminstitutt (NFI).

Innlandet fylkesbibliotek tok initiativ til å sende en søknad til NFI, og vil stå for prosjektledelse.

Prosjektet er en oppfølging av Innlandet fylkeskommune sin satsing på e-sport.

Spillformidling

Formålet med prosjektet er å gi bibliotekansatte, lærere og andre interesserte kompetanse, kunnskap og erfaring med å drive aktiv formidling av dataspill. 

Dette gjelder spesielt de spillene bibliotekene stiller gratis til disposisjon gjennom innkjøpsordningen.  

Arrangement på biblioteket

Bibliotekene som er med i prosjektet er aktive spill-arrangører allerede, men ønsker seg enda mer kompetanse på å lage aktuelle arrangementer. Et konkret ønske er å få mer kompetanse på å kunne samtale med en spillutvikler samtidig som man spiller/viser dataspillet.

Kurs og kompetanseheving

Kursdelen av prosjektet er både digitalt og fysisk, og man trenger bare å delta på en av samlingene. Det er ingen deltakeravgift og alle interesserte kan delta.

Den digitale delen vil organisasjonen Bibliogames stå for. Temaer som tas opp er blant annet ulike spill-sjangre, formidling og spillutstyr. Kurset blir strømmet. 

Den fysiske samlingen vil foregå på Gjøvik kino. Innlandet har sterke miljøer innen dataspill og e-sport, så vi håper å få lokale foredragsholdere.

Påmelding

Dato for det digitale kurset er 8. oktober, 2021. Påmeldingsfrist er 7. oktober.

Den fysiske samlingen vil foregå på Gjøvik kino på dagtid, 28. oktober, 2021. 
Mer info, påmeldingslenke og oppdatert program vil komme i vår arrangementskalender i løpet av september.

Mer om spillstrategien til Kulturdepartementet:Norsk filminstitutt - Klikk for stort bilde Norsk filminstitutt

Kulturdept. Spillerom: datspillstrategi 2020-2022.

Kulturdept. Møteplasser for dataspill og datakultur (Veileder)

Tekst: Solfrid Reum Flatla, rådgiver ved Innlandet fylkesbibliotek

Til toppen