Normtall som grunnlag for utdanningstilbudet - Innlandet fylkeskommune

Normtall som grunnlag for utdanningstilbudet

I Innlandet blir det en normtallsmodell som gir føringer for hvilke utdanningstilbud som skal settes i gang i videregående skole.

Klikk for stort bilde Marit Thobiassen Strande Utvalg for utdanning behandlet saken i sitt møte onsdag. Det var stor enighet om at en normtallsmodell er nødvendig for å skape forutsigbarhet, men flere la også vekt på at det er viktig å kunne unnvike fra modellen hvis nødvendig.

Dette er det også lagt opp til i fylkesrådmannens innstilling til vedtak, som Utvalg for utdanning enstemmig vedtok å sende videre til fylkestinget uten endringer.

Balanse mellom behov og ønsker

Hvilke tilbud elever kan søke på i videregående opplæring i Innlandet, skal vedtas av fylkestinget i oktober hvert år. Målsettingen med tilbudsstrukturen er å finne en god balanse mellom nasjonale mål, samfunnets behov og søkernes ønsker.

Etter at søknadsfristen er gått ut, skal Utvalg for utdanning vedta hvilke tilbud som faktisk skal settes i gang basert på antall søkere.

Minimum antall søkere

Normtallsmodellen sier noe om hva som er minimum av søkere for at et tilbud skal settes i gang.

For yrkesforberedende tilbud må det være minst 9 elever for at tilbudet skal settes i gang, mens det minst må være 18 elever på studieforberedende tilbud.

Dette tilsvarer minst 60 prosent av et normalt elevtall på 15 elever på yrkesfag og 30 på studieforberedende tilbud.

Tilbud som ikke settes i gang på grunn av for få søkere, lyses ut på nytt året etter. Hvis det heller ikke får nok søkere dette året, blir det ikke lyst ut flere ganger.

Noen unntak

Det er noen unntak som kan føre til at tilbudet likevel settes i gang selv om det etter normtallsmodellen er for få søkere.

Dette gjelder for eksempel hvis tilbudet kun finnes ett sted i Innlandet eller for å sikre at de som har gjennomført Vg1 kan fortsette videre løp innenfor samme utdanningsprogram.

Saken skal endelig behandles og vedtas i Innlandet fylkesting 6. februar.

Mer om normtall i sakspapirene sak 2/20

Til toppen