Nedre del av Hunnsvegen åpnes igjen - Innlandet fylkeskommune

Nedre del av Hunnsvegen åpnes igjen

Strekningen mellom Storgata og Strandgata i Gjøvik blir åpnet for trafikk i begynnelsen av neste uke. 

Arbeidet med å gjøre krysset mellom Strandgata, Parkgata og Hunnsvegen klart til åpning pågår for fullt. Arbeidet i resten av Strandgata fortsetter ei stund til. - Klikk for stort bildeArbeidet med å gjøre krysset mellom Strandgata, Parkgata og Hunnsvegen klart til åpning pågår for fullt. Arbeidet i resten av Strandgata fortsetter ei stund til. Kari Hermanrud Nedre del av Hunnsvegen og krysset med Strandgata og Parkgata har vært stengt siden april i forbindelse med at Strandgata blir rustet opp. Nå blir både Hunnsvegen og krysset  ved "rundkiosken" åpnet igjen.

Strandgata skal bygges om til bygate med sykkelfelt i begge retninger.

Samtidig med at gata blir bedre tilrettelagt for fotgjengere, syklister og busstrafikk, skal Gjøvik kommune skifte ut gamle vann- og avløpsledninger i grunnen.

Tilbake til det vante

Etter at anleggsarbeidet begynte i april, har flere sentrumsgater hatt endret kjøremønster.

- Da Strandgata ble stengt på grunn av ombygging, måtte vi legge om bussrutene. Vi snudde kjøreretningen i nederste del av den envegskjørte Storgata for at bussene skulle komme seg ut fra skysstasjonen. Nå snur vi den tilbake. Det vil si at gata igjen blir envegskjørt nedover, mot skysstasjonen, sier byggeleder Bjørn Magnus Stensby i Innlandet fylkeskommune.

Nå som bussene kan gå som normalt igjen ut av skysstasjonen, blir bussholdeplassen ved Fahlstrøm plass tatt i bruk for trafikk både inn og ut av byen.

Siden april har denne holdeplassen kun vært brukt av passasjerer som skal ut av byen, mens de som skal gå av før skysstasjonen, har gått av i Bjørnsons gate.

Klarerere skille mellom trafikantene

I forbindelse med at bussrutene ble lagt om i vår, ble også de store blomsterpottene langs Hunnsvegen flyttet lenger vekk fra trafikken. Dette var for å hjelpe busser og øvrig trafikk fram i kryssene med Øvre Torvgate og Bjørnsons gate.

- Nå blir asfalten som er lagt på mellom kantsteinen og kjørebanen fjernet for å skille kjørebane og fortau tydeligere fra hverandre. Parkeringsplassene i krysset med Øvre Torvgate blir åpnet igjen. Nå er det bare selve åpningen av Strandgata som gjenstår, før hele kjøremønsteret i sentrum er tilbake til det normale, sier Stensby.

Byggeprosjektet i Strandgata har, som resten av anleggsbransjen, måttet vente på en del forsinkede byggematerialer. Byggelederen regner likevel med at den ferdig opprustede Strandgata kan åpnes i løpet av oktober.

Bedre trafikksikkerhet

Fagfolkene i Innlandet fylkeskommune har vurdert trafikksikkerheten i krysset mellom Hunnsvegen, Svolders gate og Bjørnsons gate, der ei blomsterpotte har markert det utvidete fortauet, etter at krysset ble bygget om i 2019.

Det er mange fotgjengere som bruker gangfeltet over Hunnsvegen ved krysset med Bjørnsons gate og Svolders gate. Mange av fotgjengerne er skolebarn.

- Vi vil sette opp bedre belysning ved gangfeltet for å bedre sikkerheten for fotgjengerne. I vinterhalvåret vil vi også sette inn ekstra tiltak for å hindre at vegen blir glatt, sier Arne Skybak, som er fagkoordinator for trafikksikkerhet i Innlandet fylkeskommune.

Bedre sikt i krysset nå

Hensikten med å bygge et bredere fortau foran rammeverkstedet i Hunnsvegen og flytte biltrafikken noen meter lenger ut, var å gi bilistene som kommer opp Hunnsvegen bedre sikt til trafikk fra Bjørnsons gate.

I tillegg skal dette bidra til at flere bilister velger å kjøre Bjørnsons gate, framfor Hunnsvegen.

- Etter at krysset ble bygget om, får bilistene som kjører oppover mot Kvisgaardshjørnet en mindre spiss vinkel inn mot Bjørnsons gate enn de hadde før krysset ble gjort om. Belegningssteinen foran rammeverkstedet er et utvidet fortau. Som den gule midtlinja viser, er dette ikke en del av kjørebanen, sier Skybak.

Trenger flere tiltak

Skybak understreker at fylkeskommunen og Gjøvik kommune vil jobbe videre sammen for å finne en mer helhetlig løsning for krysset Hunnsvegen/Bjørnsons gate på sikt.

Det er behov for flere tiltak som kan sikre både framkommeligheten og trafikksikkerheten i dette krysset, der det går ca. 4500 biler i døgnet i gjennomsnitt gjennom et år.

Til toppen