Når blir din veg brøytet og strødd? - Innlandet fylkeskommune

Når blir din veg brøytet og strødd?

Innlandet fylkeskommune sine entreprenører er klare til å brøyte og strø nær 7000 kilometer fylkesveg i vinter.

Vinteren nærmer seg og Innlandet fylkeskommune sine driftsentreprenører er klare til å brøyte og strø fylkesvegene rundt om i Innlandet. - Klikk for stort bildeVinteren nærmer seg og Innlandet fylkeskommune sine driftsentreprenører er klare til å brøyte og strø fylkesvegene rundt om i Innlandet. Steinar Svensbakken, Innlandet fylkeskommune De viktigste fylkesvegene vil bli brøytet og strødd først.

- Vinterdriften av fylkesvegene omfatter brøyting, strøing og eventuelt salting av vegene. En god vinterdrift er viktig for fremkommeligheten og trafikksikkerheten på vegen, forteller Arne Fredheim som er seksjonsleder for drift i Innlandet fylkeskommune.

De viktigste vegene blir prioritert først

Innlandet fylkeskommune har utarbeidet en operativ standard hvor det er definert hvordan fylkesvegene skal driftes.

- Når og hvor ofte våre entreprenører brøyter og strør en veg avhenger blant annet av hvor mye trafikk vegen har og hvilken vinterdriftsklasse som gjelder. De viktigste vegene blir brøytet og strødd først, forklarer Fredheim.

Vinterdriftklasser definerer hvilken standard de ulike vegene skal ha om vinteren, og hvor ofte de brøytes, strøs og eventuelt saltes. Fylkesvegene i Innlandet er delt inn i følgende fire vinterdriftklasser:

  • Klasse C: godkjent føreforhold er bar veg i milde perioder og hard snø/is i kalde perioder
  • Klasse D: godkjent føreforhold er hard snø/is
  • Klasse E: godkjent føreforhold er hard snø/is.
  • Klasse F: godkjent føreforhold er hard snø/is.

På vegkart finner du vinterdriftsklassen for den enkelte veg i Innlandet.

Kjør etter forholdene

Brøyting og strøing skjer innenfor bestemte tidsintervaller og frister. Et tidsintervall er den tiden det tar mellom hver gang et bestemt punkt på vegen blir brøytet og/eller strødd, og varierer fra veg til veg. Normalt intervall varierer fra to til seks timer.

- Brøytemannskapene baserer sitt arbeid blant annet på værprognoser, og av og til slår prognosene feil. Dette gjør at entreprenørene kan komme litt på etterskudd i sitt arbeid, men entreprenørene og vi i fylkeskommunen skal gjøre alt vi kan for at fylkesvegene til enhver tid skal være så fremkommelig og trafikksikre som mulig, fortsetter Fredheim.

Fredheim understreker at alle trafikanter har ansvar for å kjøre etter forholdene og sørge for at kjøretøyet har det utstyret som trengs for vinterkjøring.

Spørsmål om brøyting og strøing

Kommer du over feil eller mangler ved fylkesveger eller trafikkfarlige situasjoner, bør du varsle dette til Vegtrafikksentralen på telefon 175.

Du kan også kontakt våre entreprenører for å få svar på spørsmål om brøyting, strøing og salting på fylkesveger.

Til toppen