Nå må det store jernbaneløftet komme - Innlandet fylkeskommune

Nå må det store jernbaneløftet komme

Fylkesordførerne på Østlandet krever raskere utbygging og ferdigstillelse av InterCity.

Klikk for stort bilde- InterCity peker seg ut som et perfekt grønt motkonjukturtiltak. Det haster med å gripe muligheten og sørge for full utbygging av et av landets aller viktigste samferdselsprosjekter. Nå må det store jernbaneløftet komme, krever fylkesordfører Even Aleksander Hagen, som også er leder av Østlandsamarbeidets representantskap

Bærekraftig krisetiltak

Sammen med de andre fylkesordførerne på Østlandet og byrådslederen i Oslo, mener han det vil være en unnlatelsessynd om ikke utbyggingen av InterCity prioriteres nå.

- Vi står nå midt oppi en av de største krisene i nyere tid. Koronakrisen har rammet oss hardt. Vi er avhengige av at det raskt satses på de riktige tiltakene. De som skaper arbeidsplasser, verdier og bærekraftig vekst, mener han.

Mer enn et klimaløft

De planlagte InterCity­-strekningene, samt ny jernbanetunnel gjennom Oslo, vil fjerne flaskehalser i de nasjonale transportkorridorene. Det betyr at InterCity er viktig for folk og næringsliv ikke bare i Østlandsområdet, men også i resten av landet.

- Bedrifter landet over er avhengig av effektiv godstransport, og for disse kan ikke InterCity komme på plass raskt nok. Det er viktig med rask utbygging og ferdigstillelse av InterCity, skriver de politiske lederne i en kronikk.

Les hele kronikken (PDF, 149 kB)

Til toppen