Musikk i Innlandet etableres på Gjøvik - Innlandet fylkeskommune

Musikk i Innlandet etableres på Gjøvik

Utvalg for kultur er enig i at Gjøvik skal være vertskommune for Musikk i Innlandet, slik fylkesrådmannen foreslår.

Formålet med Musikk i Innlandet er å styrke og videreutvikle det profesjonelle musikkmiljøet i fylket. - Klikk for stort bildeFormålet med Musikk i Innlandet er å styrke og videreutvikle det profesjonelle musikkmiljøet i fylket. Mostphotos Det var to kommuner som søkte om å være vertskommune for ordningen i tillegg til Gjøvik; Elverum og Nord-Aurdal. I sitt forslag til vedtak mener fylkesrådmannen at Gjøvik best oppfyller kriteriene for valg av lokalisering.

I tillegg peker fylkesrådmannen på at den geografiske plasseringen og regionens ulike tilbud og tjenester innenfor musikk, gir byen mulighet til å bli et nav for musikklivet i fylket.

- Samarbeidsprosjekt

Flere av politikerne i utvalg for kultur tok ordet da de behandlet saken onsdag og sa de forstår at Elverum og Nord-Aurdal er skuffet.

- Jeg skjønner at dette har vært en vanskelig sak å utrede, med tre sterke kulturaktører som alle var klare til å ta på seg denne viktige oppgaven. Jeg er uansett veldig glad for at vi nå klarer å etablere en musikkinstitusjon i Innlandet, sa Thor Arne Hauge (Ap).

Han la til at han tror musikkmiljøene i Elverum og Nord-Aurdal fortsatt vil være sterke framover.

- Dette er vel først og fremst et samarbeidsprosjekt hvor hele Innlandet uansett skal være med, sa Gjertrud Nordal (H) og ble støttet av utvalgsleder Kjerstin Lundgård (Ap):

- Her skal vi dra nytte av de musikkmiljøene som er i Innlandet.

Styrke musikkmiljøet

Musikk i Innlandet blir etablert som et AS med Innlandet fylkeskommune som eneste eier. Selskapet opprettes med 1 millioner kroner i aksjekapital.

Formålet med musikksatsingen gjennom Musikk i Innlandet er å styrke og videreutvikle det profesjonelle musikkmiljøet i fylket. Det handler om å legge til rette for bedre utviklingsmuligheter for profesjonelle utøvere, oppnå flere gode produksjoner i tillegg til å styrke formidlingen av musikk.

Musikk i innlandet skal ikke kobles til en fast scene eller fast ansatte musikere. Modellen, som er inspirert av Teater Innlandet, legger opp til samarbeid mellom musikere, produsenter og kulturarrangører i hele Innlandet. Det vil kun være behov for å ansette daglig leder, en administrativ funksjon og en produsent.

Politisk behandling

Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig godkjent i utvalg for kultur.

Saken skal behandles i to runder til, først i fylkesutvalget 9. juni, deretter i fylkestinget 16. – 18. juni.

Les mer om Musikk i Innlandet i sakspapirene sak 39/20

Til toppen