Mottok 25000 kroner for hesteinnsats - Innlandet fylkeskommune

Mottok 25000 kroner for hesteinnsats

Frøydis Barstad mottok fredag trafikksikkerhetsprisen 2021 for sitt arbeid med prosjektet «Hest i trafikken».

Prisen på 25 000 kroner ble delt ut av nestleder Turi Elise Kaus i Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) på travbanen på Biri.

Forebygge ulykker

Frøydis Barstad (til venstre) mottok fredag trafikksikkerhetsprisen 2021. Turi Elise Kaus i FTU delte ut prisen - Klikk for stort bildeFrøydis Barstad (til venstre) mottok fredag trafikksikkerhetsprisen 2021. Turi Elise Kaus i FTU delte ut prisen Innlandet fylkeskommune For å komme fra stall til tur- og rekreasjonsområder må mange hester og ryttere ferdes langs trafikkerte veger. Dette er det forbundet stor risiko med.

- For å unngå ulykker, er det viktig å ha kunnskap om hvile regler som gjelder, hvordan man bør opptre og hvordan en hest reagerer i ulike situasjoner, sa Kaus under prisutdelingen fredag ettermiddag.

Prosjektet «Hest i trafikken» har derfor initiert flere tiltak for å forebygge ulykker med hest på offentlige veger.

- Prosjektet har blant annet utarbeidet en nettside med informasjon, regler, anbefalinger og råd rettet mot ryttere og kusker, sjåfører og øvrige trafikanter som møter hest i trafikken, fortsatte Kaus.

Det er også utarbeidet materiell som kan brukes i undervisning i rideklubber, ved trafikkskoler og i andre fora der hest i trafikken er et tema.

- I dag finnes det ikke statistikk på ulykker og nestenulykker med hest i trafikken, og prosjektet har derfor opprettet en nettside hvor formålet er å samle inn data til slik statistikk, forklarte Kaus.

Barstad viktig bidragsyter

Norsk Hesteeierforbund initierte i 2018 prosjektet «Hest i trafikken».

- Frøydis Barstad ved Norsk Hestesenter på Lena har vært en viktig bidragsyter til prosjektet. Hun har vært en pådriver i prosjektet og lagt ned en betydelig innsats, fortalte Kaus avslutningsvis.

Kaus eksemplifiserte med at Barstad hadde vært aktiv i å samle hestemiljøet, levere innspill til myndigheter, holde tak i registeret hesteulykker.no og sammenfatte arbeidet i en prosjektrapport.

Landsdekkende arbeid

Barstad sa i sin takketale at hun ble glad, ydmyk og overrasket over at «Hest i trafikken» fikk trafikksikkerhetsprisen 2021.

- Selv om Norsk Hestesenter og jeg har tilhold i Innlandet, har aktivitetene vært landsdekkende, fortsatte Barstad i sin takketale.

Hun presiserte at nullvisjonen, som innebærer ingen drepte eller hardt skadde i trafikken, har vært overordnet for deres arbeid. For å komme noen skritt nærmere nullvisjonen, har prosjektet jobbet med både hest, andre trafikanter og lovgivning/myndigheter.

- Mange av tiltakene og aktivitetene vi har gjennomført er basert på at mye utfordringen med trygg ferdsel med hest i trafikken ligger i mangel på kunnskap om det å møte hest og et regelverk som ikke samsvarer med dagens trafikkbilde, sa prisvinneren i sin takketale.

Barstad var tydelig på at det var en bredt sammensatt prosjektgruppe med representanter fra blant annet NAF og Trygg Trafikk som gjorde at prosjektet er der det er i dag.

- Sammen er vi sterke, sa Barstad avslutningsvis.

Stimulere til frivillig arbeid

FTU deler årlig ut trafikksikkerhetsprisen. Den skal stimulere til frivillig arbeid, og kan være en påskjønnelse til enkeltpersoner, virksomheter, kommuner, skoler lag eller foreninger som gjør en spesiell innsats for trafikksikkerheten.

Å stimulere til frivillighet er svært viktig i arbeidet for å nå nullvisjonen. Siden 1970-tallet har ulykkestallene sunket mye selv om trafikken har økt.

Det er flere grunner til at ulykkestallene har sunket.

- Vi har fått sikrere veger, sikrere biler og bedre trafikanter. Men den viktigste faktoren er summen av alle små og store tiltak fra et bredt spekter av aktører fra det offentlige, frivillige organisasjoner og private virksomheter, forklarte Bjørn Ivar Vasaasen i Innlandet fylkeskommune.  

Til toppen