Mobilitetsstrategi for Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Mobilitetsstrategi for Innlandet

Fylkestinget i Innlandet vedtok den 23. september at det skal utarbeides en mobilitetsstrategi for hele Innlandet. Miljø- og klimahensyn skal vektlegges i strategien.

Mobilitetsstrategien for Innlandet Innlandet fylkeskommune er i gang med å utarbeide en mobilitetsstrategi. Strategien skal legge til rette for gode og klimavennlige mobilitetsløsninger. - Klikk for stort bildeInnlandet fylkeskommune er i gang med å utarbeide en mobilitetsstrategi. Strategien skal legge til rette for gode og klimavennlige mobilitetsløsninger. Innlandstrafikk fylkeskommune skal sikre gode og klimavennlige mobilitetsløsninger som bidrar til god fremkommelighet og bedre folkehelse i både bygd og by i hele Innlandet.

 – Innlandet har flere områder slik som Hadeland, Glåmdalen og fjellregionen som har felles arbeidsmarked med andre fylkeskommuner og andre land. I tillegg foregår mange andre reiser på tvers av fylkes- og landegrenser. Det er derfor viktig at strategien tar opp reiser over fylkes- og landegrenser, sier Stein Tronsmoen, hovedutvalgsleder for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Hva er mobilitet?

Mobilitet handler om å bevege seg, om frihet til å reise dit man vil, om å velge når og hvordan reisen skal være og om å gjennomføre reisen.

– Mobilitetsstrategien bør handle om organisatoriske og fysiske tiltak for å bedre folks bevegelsesfrihet og å begrense bilbruken i by og bygd i hele Innlandet. Det gjør at strategien bør omfatte tiltak innen gange, sykkel og kollektivtransport, men også leie- eller delebil og samkjøring. For å få dette til er det viktig å legge bedre til rette med ulike funksjoner slik som parkeringsplasser, sier Eli N. Ruud-Olsen i Innlandet fylkeskommune.

Bred involvering

Innlandet fylkeskommune er i startfasen med mobilitetsstrategien. I arbeidet med å utarbeide strategien legges det opp til prosess med bred involvering. 

– I utarbeidelsen av strategien vil vi blant annet gjennomføre flere dialogmøter med alle kommunene i Innlandet, brukere og operatører, fortsetter Ruud-Olsen.

Forslag til mobilitetsstrategi vil bli lagt ut på høring tidlig i 2021. Den vil bli behandlet av fylkestinget i løpet av andre halvår 2021.

Til toppen