Millioner til kulturlivet i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Millioner til kulturlivet i Innlandet

8 millioner kroner fordeles til kulturlivet i Innlandet gjennom fire tilskuddsordninger.

Klikk for stort bilde

Gjennom tilskuddsordningen Tildeling av utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter i Innlandet fordeles 3 850 000 kroner på 58 søkere.

 

Mest får Grue kommune for produksjon av kunstverk på Svullrya, Kongsvinger kunstforening for utstillingstrilogien Festningen, elva og skogen og Sel teaterlag for Kristin Lavransdatter 2020. De får 150 000 kroner hver.

Til sammen kom det inn 137 søknader.

Formålet med ordningen er å stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet.

Kunstnerresidenser

17 kunstnerresidenser får til sammen 1 250 000 kroner i tilskudd. Mest får Ella Fiskum i Vestre Toten for Residency Eina Danz (R.E.D.). Hun får 200 000 kroner.

R.E.D. er boliger og kreative arbeidsplasser etablert på en gård på Eina for lokale og internasjonale kunstnere.

Målet med ordningen er å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet. Dessuten skal residensene gi økt kunst- og kulturproduksjon i tillegg til mer nasjonal og internasjonal utveksling på kunst- og kulturfeltet i fylket.

Ønsket utsettelse

Høyres Rune Øygarden fremmet forslag om å utsette saken, siden han mente politikerne burde få mer informasjon om ordningen. Flertallet i fylkesutvalget stemte for å behandle saken.

Truls Gihlemoen (FrP) foreslo å ikke tildele midler til kunstnerresidenser, men heller overføre midlene til kulturaktivitet for barn og ungdom.

Gihlemoens forslag ble ikke tatt til følge. Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt mot to stemmer. 

Frivillige organisasjoner

2 220 000 kroner fordeles på seks frivillige organisasjoner innenfor kulturfeltet. Innlandet musikkråd får mest med 750 000 kroner.

Ordningen er et rammetilskudd i perioden 2020-2022. Fylkeskommunen inngår ikke nye avtaler i løpet av denne perioden.

Målet er å styrke det frivillige kulturlivet, og prioritert målgruppe er regionale ledd eller fylkesledd av organisasjoner med kulturaktivitet rettet mot barn og unge som sin grunnleggende aktivitet.

Kulturaktivitet for barn og ungdom

Til sammen får 22 søkere midler fra denne ordningen. Total tildeling er 695 000 kroner. Kulturhjerte AS får mest, med 60 000 kroner til videreutvikling av Kulturhjerte og ungdomsmusikal.

Formålet med ordningen er å styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og ungdom i Innlandet.

Denne ordningen vil det være en ny søknadsrunde på i år, med frist 1. mai.

Behandling og vedtak

Sakene om tilskudd til kulturlivet i Innlandet ble først behandlet i utvalg for kultur mandag. Deretter ble sakene behandlet og endelig vedtatt i fylkesutvalget tirsdag.

Se alle som får tilskudd (saksframlegg):

Til toppen