Mange må endre kjørerute i Gjøvik sentrum - Innlandet fylkeskommune

Mange må endre kjørerute i Gjøvik sentrum

Strandgata i Gjøvik er stengt for all trafikk fra 8. april til oktober på grunn av anleggsarbeid.

Krysset mellom Strandgata og Hunnsvegen i Gjøvik blir stengt mens Strandgata rustes opp for ca. 37 millioner kroner.  - Klikk for stort bildeKrysset mellom Strandgata og Hunnsvegen i Gjøvik blir stengt mens Strandgata rustes opp for ca. 37 millioner kroner. Kari Hermanrud Trafikantene må finne nye kjøreruter og regne med litt ventetid på vei til og fra jobb, mens Strandgata blir rustet opp.

Flere nabogater blir også berørt.

Flere etater graver samtidig

Fylkesveg 33 Strandgata skal pusses opp og bli bedre tilrettelagt for fotgjengere, syklister og busstrafikk.

Samtidig skal Gjøvik kommune skifte ut gamle vann- og avløpsledninger i grunnen under Strandgata.

Gravearbeidet er også samkjørt med Elvia, som skal legge ny strømkabel under gata, og Eidsiva Biovarme, som forbereder tilknytning for nye abonnenter i området.

Arbeid i to nabogater

Fra 8. april blir også nederste del av Hunnsvegen stengt i forbindelse med arbeidet. Parkgata blir stengt mellom krysset med Strandgata og skysstasjonen, og bussene må bruke andre gater inn og ut av skysstasjonen.

Det blir også nytt kjøremønster lengst sør i Strandgata og i nederste del av Storgata.

Slik blir trafikken endret i byggetida:

Fv. 33 Strandgata:

Stengt mellom lyskryssene. Bilister som kjører nordover fra V. Totenveg og Ø. Totenveg får vikeplikt for kjøretøy som kommer opp Parkgata ved Topp Auto. Bilister som kommer fra Nils Ødegaards gate og kjører sørover i Strandgata, får også vikeplikt for biler som kommer fra Parkgata.

Omkjøring for Strandgata:

Rv. 4 om Mjøsstranda og Jernbanesvingen. Ellers Nils Ødegaards gate sammen med Øvre eller Nedre Torvgate, Raufossvegen sammen med Hans Mustads gate for nordgående trafikk, eller Teknologivegen/Berghusvegen over Kallerud.

Parkgata:

Stengt for inn- og utkjøring i nord, dvs. mellom Strandgata og skysstasjonen. Gata er åpen fra sør for at folk kan komme til bygningene i Strandgata som har inngang fra mjøssida, slik som Kiwi og Gjøvik dyreklinikk, og til Strandhotellet.

Hunnsvegen:

Stengt mellom krysset med Storgata og krysset med Strandgata. Omkjøring om Øvre eller Nedre Torvgate.

Storgata:

Får nytt kjøremønster og blir envegskjørt vestover - motsatt av det vi er vant til - fra skysstasjonen til krysset med Hunnsvegen.

Bussholdeplass Fahlstrøms plass:

Denne skal fortsatt brukes av passasjerer som normalt går bussen her. Busser som er på veg til skysstasjonen, slipper av passasjerer i Bjørnsons gate, ved Peppes pizza, i stedet for ved Fahlstrøms plass (Pan-parken).

Bussholdeplass Gjøvik gård:

Passasjerer i begge retninger må gå av og på bussene ved skysstasjonen.

Fotgjengere og syklister:

Det skal være mulig å gå og sykle gjennom Strandgata og krysse den i hele perioden, men trafikkmønsteret vil variere. Følg med på skilt og respekter sperringene.

Bedre vann- og kloakksystem

Ordfører Torvild Sveen er glad for at kommunen kan samkjøre sitt gravearbeid med fylkeskommunens prosjekt.

- Mange av vann- og kloakkrørene under Strandgata er rundt 100 år gamle og trenger å skiftes ut. Det er viktig for oss at innbyggerne har tilgang på rent og godt vann, og at utslippene går i tette rør, sier Sveen.

Selv uten ombygging av Strandgata, hadde vegen måttet stenge i en periode for å få skiftet ut rørene, noe som er en omfattende jobb.

Viktig å følge med på skiltinga

Fylkeskommunens byggeleder, Bjørn Magnus Stensby, ber bilister som til vanlig kjører Strandgata om å forberede seg på å velge nye kjøreruter i en periode.

- Det er viktig å følge med på trafikken og respektere skiltinga, slik at vi unngår farlige situasjoner. Vi må sikre at gatene er åpne og framkommelige for alle trafikantgrupper, også busser og fotgjengere, sier Stensby.  

- Det er viktig å overholde parkeringsbestemmelsene. Vi oppfordrer folk til å bruke forretningene i Strandgata som vanlig. De leverer like gode tjenester og varer som ellers. De besøkende må bare planlegge kjøreturen, og være forberedt på å parkere litt lenger unna, avslutter Stensby.

Slik blir nye Strandgata, sett fra nord - Klikk for stort bildeSlik blir nye Strandgata, sett fra nord Cowi

Til toppen