Legger strategien for Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Legger strategien for Innlandet

Hvor står vi? Hva vil vi? Hva gjør vi? Dette er tre viktige spørsmål i arbeidet med å bestemme hva vi vil satse på i Innlandet framover.

Over 80 personer kom med sine innspill til Innlandsstrategien i Elverum torsdag. - Klikk for stort bildeOver 80 personer kom med sine innspill til Innlandsstrategien i Elverum torsdag. Marit Thobiassen Strande Torsdag ble den første av tre fagkonferanser om Innlandsstrategien arrangert i Elverum. Målet med fagkonferansene er å samle innspill fra blant andre kommuner, aktører i næringslivet og organisasjoner når det gjelder hva vi skal prioritere i Innlandsstrategien.

Innlandsstrategien er en regional planstrategi. Den skal si noe om langsiktige utviklingsmuligheter og være politikernes mål for Innlandet. Dessuten skal den inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp.

Fire satsingsområder

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen åpnet fagkonferansen i Elverum. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Even Aleksander Hagen åpnet fagkonferansen i Elverum. Marit Thobiassen Strande - Det skal synes når Innlandet er til stede både innenlands og utenlands, sa fylkesordfører Even Aleksander Hagen, som åpnet fagkonferansen.

Han minnet tilhørerne om de fire satsingsområdene for Innlandet, som allerede er bestemt for de neste fire årene:

  • Innbyggere
  • Innovasjon
  • Inkludering
  • Infrastruktur

- Innbyggerne er de viktigste. Vi skal legge til rette for det gode liv for folk som allerede bor her, sa han og la til at en effekt av dette kan bli at flere ønsker å flytte til fylket.

80 deltakere

På fagkonferansen i Elverum var det drøyt 80 deltakere fra både kommuner, fagorganisasjoner og næringsliv.

Varaordfører i Våler May-Liss Sæterdalen hadde mange innspill til Innlandsstrategien. - Klikk for stort bildeVaraordfører i Våler May-Liss Sæterdalen hadde mange innspill til Innlandsstrategien. Marit Thobiassen Strande En av dem var varaordfører i Våler kommune May-Liss Sæterdalen. Hun tror Innlandsstrategien blir en viktig overordnet strategi som kommunene kan bygge sine lokale planer på.

- Det er viktig at får på plass den overordnede satsingen. Så kan vi bruke dette i våre egne planer i kommunen, sier hun.

Hun er spesielt opptatt av å få på plass en digital infrastruktur i hele Innlandet.

- Hvor du bor, skal ikke ha betydning for hvilke tjenester du får. Her har fylkeskommunen en viktig oppgave, sier hun.

Regional egenart

Et av spørsmålene deltakerne ble stilt i løpet av konferansen, var om de kjente seg igjen i det kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet.

Sæterdalen og flere av de andre deltakerne i salen mener det må mer informasjon inn i kunnskapsgrunnlaget om hva som kjennetegner de ulike regionene i den nye fylkeskommunen.

- Jeg synes kunnskapsgrunnlaget handler mye om mjøsregionen, sier hun.

Høring og vedtak i juni

16. januar er det ny fagkonferanse på Otta, mens den arrangeres på Gjøvik 23. januar.

Alle innspill blir samlet og bearbeidet til et førsteutkast av Innlandsstrategien. Denne sendes ut på offentlig høring 3. mars.

11. mars arrangerer fylkeskommunen en høringskonferanse på Lillehammer.

Etter høringsrunden blir det utarbeidet en endelig strategi som skal sendes til politisk behandling og vedtak i Innlandet fylkeskommune i juni.

Til toppen