Lanserer alt-i-ett-app for både innbyggere og turister - Innlandet fylkeskommune

Lanserer alt-i-ett-app for både innbyggere og turister

Mobilappen «Mitt sted» skal gi deg all informasjonen du trenger, enten du er fastboende, hytteeier eller turist.

Niels Røine (prosjektleder, Visit Lillehammer) Liv Bjerke (rådgiver reiseliv, Innlandet fylkeskommune), Bente Nysæter (Destinasjon Trysil), Kjerstin Lundgård (hovedutvalg for kultur, Innlandet fylkeskommune) og Gudrun Sanaker Lohne (leder, Destinasjon Trysil) - Klikk for stort bildeNiels Røine (prosjektleder, Visit Lillehammer) Liv Bjerke (rådgiver reiseliv, Innlandet fylkeskommune), Bente Nysæter (Destinasjon Trysil), Kjerstin Lundgård (hovedutvalg for kultur, Innlandet fylkeskommune) og Gudrun Sanaker Lohne (leder, Destinasjon Trysil) Jonas Sjøgren

Innlandet er første region ut med en alt-i-ett-app som gjør det mulig for brukerne å finne den informasjonen de trenger på samme sted.

- Du som turist, hytteeier eller innbygger definerer hva du er interessert i. Er du interessert i sykkel, så krysser du av for det. Er du interessert i kultur så krysser du av for det. Da får du oversikt over alt som finnes der du er akkurat i øyeblikket, eller dit du skal reise, sier rådgiver for reiseliv i Innlandet fylkeskommune, Liv Bjerke.

Destinasjon Trysil tar i bruk en testversjon for utvalgte brukere nå i sommer. Visit Lillehammer, Nasjonalparkriket Reiseliv, Visit Valdres og Destinasjon Trysil lanserer for allmenn bruk i løpet av høsten 2021. Resten av destinasjonene tar løsningen i bruk i løpet av 2022.

Større ansvar for vertskapsrollen

Gjennom «Mitt sted» skal destinasjonsselskapene, i samarbeid med sine respektive kommuner, ta større ansvar for vertskapsrollen ovenfor deltidsinnbyggere og innbyggere. Tidligere sto tilreisende sentralt, men nå skal alle ivaretas. Informasjonen hentes automatisk fra definerte nettsider og sosiale medier.

I løpet av høsten vil Destinasjon Trysil, Visit Lillehammer, Visit Valdres og Nasjonalparkriket reiseliv ta denne appen i bruk. Resten av destinasjonene tar den i bruk i 2022. - Klikk for stort bildeI løpet av høsten vil Destinasjon Trysil, Visit Lillehammer, Visit Valdres og Nasjonalparkriket reiseliv ta denne appen i bruk. Resten av destinasjonene tar den i bruk i 2022. - Tradisjonelt har destinasjonsselskapene konsentrert mye av sin virksomhet rundt markedsføring ovenfor potensielt tilreisende til de ulike regionene. Det være seg utlendinger eller nordmenn fra andre landsdeler. Men i innlandet er det 90 000 hytter og cirka 400 000 deltidsboligbrukere som er hyppig besøkende, sier prosjektleder for «Mitt sted» Niels Røine i Visit Lillehammer.

Han påpeker at i tillegg reiser innbyggerne mye mer rundt i sitt eget fylke enn tidligere.

«Mitt sted»

 • «Mitt sted» er en unik alt-i-ett-app for hele Innlandet som er utviklet for å bedre kommunikasjonen mellom destinasjonsselskapene/ kommunene og innbyggere, deltidsinnbyggere og tilreisende.
 • Prosjektet er et samarbeid mellom destinasjonsselskapene i Innlandet, kommunene og Innlandet fylkeskommune.
 • Oppland fylkeskommune bevilget 2 millioner kroner til utvikling av appen i 2019.
 • Destinasjonsselskapene går fra å være vertskap for tilreisende til å bli vertskap for alle.
 • Fire destinasjoner har deltatt i piloten: Destinasjon Trysil, Visit Lillehammer, Nasjonalparkriket Reiseliv og Visit Valdres.
 • Trysil er først ut med en testversjon for utvalgte brukere sommeren 2021. Løsningen blir tilgjengelig for allmenn bruk i alle fire pilot-regionene høsten 2021. Resten av destinasjonene i Innlandet implementerer løsningen i løpet av 2022.
 • Kommunene kan bruke løsningen til relevant informasjon til innbyggere og hyttefolket.
 • Brukerne velger et geografisk sted i Innlandet og kan søke opp det de trenger av informasjon innen en rekke tema som opplevelser, overnatting, transport m.m.
 • Appen henter automatisk informasjon fra reiselivsaktørene sine nettsider, sosiale medier og kommunale nettsider.

- Derfor har destinasjonsselskapene og deres medlemmer fått langt større fokus på å nå fram til disse målgruppene med innhold fra ulike tilbydere av aktiviteter, arrangementer og festivaler.

Kommunene er også svært interessert i å nå ut til hyttefolket gjennom denne appen. Aktuelle tema kan være vann, strøm, planer, beiterettigheter, samt lover og regler knyttet til gjerder rundt hytta.

Vil skape nye inntektsmuligheter

Bakgrunnen for utvikling av løsningen er å skape nye inntektsmuligheter hos reiselivsaktørene, næringslivet og arrangørene i Innlandet. Samtidig skal appen bedre og gjøre det enklere for kommunen å kommunisere med deltidsinnbyggere, innbyggere og tilreisende. Selve programvaren er allerede utviklet.

- Vi tar i bruk teknologi som allerede finnes og setter det sammen etter behov. Store mediehus, multinasjonale arrangører av idrett og musikk har gjort dette en stund rundt om i verden, sier Røine videre og viser til et eksempel fra et sted nær oss:

-  Sandefjord kommune har benyttet en lignende app overfor sine innbyggere og hyttebrukere et par år. Over 60 prosent av innbyggerne i kommunen har nå brukt Sandefjordappen aktivt. Det nye i det vi gjør er at vi tilrettelegger for er at systemet for første gang favner en hel region, sier Røine.

Bidrar til positive opplevelser

Leder i utvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune, Kjerstin Lundgård (Ap), er veldig glad for at en slik app blir tatt i bruk i Innlandet.

- Vi ønsker å være en aktiv fylkeskommune som bidrar til positive opplevelser som vertskap. Da skal informasjon være enkelt tilgjengelig. Destinasjonsselskapene tar med dette et større ansvar og vil være et godt vertskap for de som kommer hit til Innlandet, sier Lundgård.

Til toppen