Kunst i et folkehelseperspektiv - Innlandet fylkeskommune

Kunst i et folkehelseperspektiv

«Mitt sted i verden» er et kunstprosjekt som skal fremme tilhørighet og deltagelse. Prosjektet er støttet av fylkeskommunen.

Kunstner Randi Lilliequist og prosjektleder Inger Lise Liabakken. Her ved begynnelsen av et stort felles stofftrykk, som utføres i teknikken monotypitrykk, engangstrykk. - Klikk for stort bildeKunstner Randi Lilliequist og prosjektleder Inger Lise Liabakken. Her ved begynnelsen av et stort felles stofftrykk, som utføres i teknikken monotypitrykk, engangstrykk.Program for folkehelsearbeid er en nasjonal satsing på barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Folkehelseprogrammet skal bidra til langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.

Fylkeskommunen mottar i år 7,25 millioner kroner fra Staten, som i sin helhet går videre til tiltaksutvikling i kommunene. 

Én av 18 kommuner i Innlandet som har fått støtte er Hamar kommune med prosjektet «Mitt sted i verden», som de har i samarbeid med Kunstbanken. 

Prosjektet handler om å visualisere sitt sted i verden ut fra idéen om et godt, fritt og trygt sted å være. Deltagerne uttrykker seg visuelt gjennom ulike teknikker som tegning, maling og stofftrykk. Flertallet har innvandrerbakgrunn, og har ulik språklig og kulturell bakgrunn.

- Hamar kommune sitt prosjekt er et av flere prosjekt som handler om å hindre utenforskap ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet. Dette er sentrale mål for folkehelseprogrammet, og det blir spennende å se hvilke erfaringer som gjøres, sier rådgiver i Innlandet fylkeskommune, Sissel Løkra.

Hun forteller videre at det er stor variasjon i tiltakene som er startet opp i Innlandet.

- Vi må blande oss

Idéen til prosjektet er det kunstner Randi Liliequist fra Lillehammer som står bak. Hun hadde et tilsvarende prosjekt i hjembyen i 2018, som ble støttet av tidligere Oppland fylkeskommune.

- Vi mennesker må blande oss. Vi må omgås, forstå og respektere hverandre slik at vi ikke får alle de fordommene vi har. Det er et ønske om å gi noe videre av det jeg kan. Jeg viser dem min teknikk og så gjør de det samme, sier Liliequist.  

- Inspirasjonen er at disse menneskene skal få blomstre et sted de opplever som trygt og godt og få kjenne på det gjennom et visuelt uttrykk. Det er en gave å kunne ha dette prosjektet, legger hun til.

Aldri tegnet før

Det er ikke alle som kan norsk, men språk er ingen hindring. Det er fullt mulig å gjøre seg forstått gjennom hender, fingre og kroppsspråk for øvrig. At deltagerne setter pris på å få delta, er det ingen tvil om.

- Jeg starter med å vise noen tøysetegninger først. Så begynner de å le, slappe av og så starter de å tegne selv. Jeg har hatt med tre damer fra Somalia som aldri har tegnet før, ikke en gang som barn. Folk blomstrer opp og ingen har vært negative.

Bakgrunnen til deltagerne og hvorfor de har flyktet er ikke et tema, og har ikke noen plass under verkstedet.

- Noen maler skolen sin, noen maler noe fra hjemlandet og andre maler et drømmested. Noen vil være i en travel by, mens andre vil være helt for seg selv, forteller Liliequist om hva som kommer ned på tegnebrettet.

Hun har også lært mye selv av å lose deltagerne gjennom prosessen.

- Nå kjenner jeg til vanningssystemet i Eritrea. Mange derfra er veldig økologisk tenkende. I dag tegnet en kristen deltager en kamel og da lærte jeg at de ikke spiser kameler, men det gjør muslimer, sier hun entusiastisk.

Stor interesse

Prosjektleder Inger Lise Libakken i Kunstbanken forteller om stor interesse for prosjektet.

- Vi har møtt veldig mye begeistring. Det er tydelig at dette er noe folk har tro på. Det er noe med formen og intensjonen som gjør at alle skjønner at dette her vil være godt for de som deltar, sier hun.

Hun påpeker at alle i prinsippet har godt av å delta på et verksted der man kan ta fram sider ved seg selv som ellers ikke blir sett. Pandemien har stukket noen kjepper i hjulene for prosjektet, men ikke mer enn at noen av gruppene har fått utsatt deltagelsen med en uke - alt i tråd med smittevernreglene.

To deltagere fra Eritrea maler sitt sted i verden før alle blir trykket over på et stort stoff. Begge synes det er flott å få delta i prosjektet.  - Klikk for stort bildeTo deltagere fra Eritrea maler sitt sted i verden før alle blir trykket over på et stort stoff. Begge synes det er flott å få delta i prosjektet. Leila Øvreseth

Fakta «Mitt sted i verden»:

  • Prosjektet er støttet av Innlandet fylkeskommune som ett av flere prosjekt i Program for folkehelsearbeid. 
  • Prosjektet eies av Hamar kommune i samarbeid med Kunstbanken.
  • Tilbudet er for 5. trinn og oppover.
  • Barn, unge og voksne fra Solvang skole, Rollsløkken skole, Børstad ungdomsskole, Hamar katedralskole og Hamar læringssenter deltar.
  • Cirka 130 deltagere i grupper på inntil 15 personer arbeider individuelt, men også i grupper, sammen med idéskaper og kunstner Randi Liliequist.
  • Hver gruppe får en kunstformidlingsopplevelse og tre verkstedsøkter i Kunstbanken i november og desember 2020.
  • De ferdige verkene skal stilles ut i Kunstbanken i januar 2021.

Les mer om Program for folkehelsearbeid 

Se oversikt over alle tiltakene i Innlandet

Til toppen