Kulturstrategien ut på høring - Innlandet fylkeskommune

Kulturstrategien ut på høring

Fylkesutvalget sender Kulturstrategi for Innlandet 2021–25 ut på høring. Fylkestinget vedtar strategien i desember.

Opera di Setra - Klikk for stort bilde Opera di Setra Kulturstrategien omfatter alle kulturavdelingens fagområder.

Formålet er å legge grunnlaget for en langsiktig og offensiv kulturpolitikk med forutsigbare rammer. Strategien skal gi fylkeskommunens arbeid på kulturfeltet en tydelig retning med klare prioriteringer.

- Et strategisk kulturdokument vil framheve kulturfeltets egenverdi og den betydning kulturen har for utvikling av samfunnet i Innlandet, heter det i saksdokumentet.

Høringsfristen er satt til 15. september i år.

Sju felles innsatsområder

Kulturfeltet er et mangfoldig og omfattende fagområde med nasjonale føringer fra ulike departement. Det betyr at en rekke ulike stortingsmeldinger, nasjonale strategier og lovverk, men også overnasjonale føringer, ligger til grunn for fylkeskommens arbeid, prioriteringer og handlingsrom.

Strategien har sju felles innsatsområder, med egne mål og strategier:

  • Digitalisering og digital formidling
  • Kunnskap-, kompetanse- og modellutvikling
  • Kulturarrangement i Innlandet
  • Kulturelle arenaer, møteplasser og landskap
  • Kultur og kreativ næring - kultur som levevei
  • Barn og unge i Innlandet
  • Kulturfeltets klima- og miljøarbeid

I tillegg er det egne mål og strategier for de ulike fagområdene innenfor kulturfeltet.

Strategien redegjør ikke for konkrete prosjekter og tiltak. De vil bli omtalt i egne handlingsplaner for de ulike fagområdene.

Vil ha innspill som utfordrer

Fylkesutvalgets sendte tirsdag 8. juni strategien ut på høring uten debatt. Den kommer i desember når strategien blir vedtatt.

Kjerstin Lundgård (Ap), leder av hovedutvalg for kultur, var den eneste som tok ordet:

- Fylkeskommunen har en viktig rolle på kulturfeltet. Derfor er dette en viktig og relevant strategi, mente hun, og dro spesielt fram hensynet til barn og unge. - Det er viktig å bidra til en god ungdomstid for ungdommen i Innlandet.

Hun ønsker seg mange innspill i høringsrunden.

- Det er sikkert ting vi ikke har tenkt på. Jeg håper på gode innspill som utfordrer oss, sa Lundgård.

Les mer i sakspapirene PS 72/2021

Til toppen