Koronaviruset - tiltak på tannklinikker og skoler i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Koronaviruset - tiltak på tannklinikker og skoler i Innlandet

Innlandet fylkeskommune innfører ulike tiltak for å unngå smittespredning av koronaviruset. Dette gjelder også for elever på videregående skoler og pasienter på tannklinikkene.

Folkehelseinstituttets råd om gode vaner som forebygger smitte - Klikk for stort bildeAlle reiser til utlandet i regi av fylkeskommunen skal unngås så langt som mulig i tiden fremover. Dette gjelder spesielt områder med stor smittespredning av koronaviruset. Hver reise vil vurderes individuelt.

Dette gjelder også reiser for elever i regi av videregående skoler, fagskolen og fylkeskommunalt eide folkehøgskoler i Innlandet.

Tiltak ved offentlige tannklinikker

Etter råd fra Helsedirektoratet er det iverksatt strenge smitteverntiltak ved de offentlige tannklinikkene i Innlandet. Ansatte som har vært i områder med utbredt smitte av koronaviruset, må være hjemme fra arbeid i 14 dager fra den dagen de kom hjem. Dette har tilbakevirkende kraft for reisende som kom hjem for under 14 dager siden.

For pasienter som trenger tannbehandling gjelder følgende:

  • Den offentlige tannhelsetjenesten har to fullt utstyrte tannklinikker på Elverum og Gjøvik sykehus. Innlagte pasienter med akutt behov for  tannbehandling vil få hjelp der. 
  • Pasienter med symptomer på smitte av koronaviruset, som har vært i risikoområder eller har hatt kontakt med en smittebærer, skal ringe fastlegen sin. Får du ikke tak i fastlegen din, ring legevakten på telefonnummer 116 117. Ikke oppsøk tannklinikker, legekontor eller legevakt fysisk.
  • Pasienter som er i hjemmekarantene på grunn av mulig smitte, skal ikke oppsøke tannklinikker i karantenetiden. Ved akutte tannsmerter i karantenetiden vil du få nødvendig behandling med medikamenter for å lindre smerter.
  • Pasienter med påvist smitte som trenger akutt tannbehandling, vil bli behandlet på en klinikk med ekstra tiltak mot smitte.
  • Pasienter med influensasymptomer som ikke har vært i områder med stor smittespredning av koronaviruset, men som har sesonginfluensa, vil bli behandlet på tannklinikkene. Her følger tannklinikkene en standard for smittevern ved såkalt klinisk odontologisk praksis.

Øvrige tiltak fra fylkeskommunen

  • Fylkeskommunen sørger for oppslag om god hoste- og håndhygiene på alle videregående skoler og andre fylkeskommunale bygg, på bussene i Innlandet og på tannklinikkene.
  • Det vil også være tilgjengelig hånddesinfeksjonsmiddel i de fylkeskommunale byggene.  
  • Fylkeskommunen utarbeider beredskapsplaner for å møte en situasjon med større smittespredning av koronaviruset i Norge. Målet er å kunne levere de fylkeskommunale tjenestene som normalt, selv i en situasjon der fylkeskommunen kan oppleve høyt sykefravær blant ansatte. Dette gjelder spesielt de områdene som er definert som samfunnskritiske. Fylkeskommunens skal ikke bidra til ytterligere smittespredning.

Se folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om koronaviruset

Se informasjonsfilm om koronaviruset for barn og unge

Gode vaner som forebygger smitte

Folkehelseinstituttets råd om gode vaner som forebygger smitte - Klikk for stort bildeFolkehelseinstituttets råd om gode vaner som forebygger smitte Folkehelseinstituttet

Til toppen