Korona-erfaringer endrer rehabiliteringen av fylkeshuset

Måten vi arbeider på vil bli varig endret etter pandemien. Det endrer også rehabiliteringen av fylkeshuset på Hamar.

Rehabiliteringen av fylkeshuset på Hamar blir tilpasset den nye arbeidssituasjonen etter kornapandemien når den starter i januar 2022.  - Klikk for stort bildeRehabiliteringen av fylkeshuset på Hamar blir tilpasset den nye arbeidssituasjonen etter kornapandemien når den starter i januar 2022. Rune René Kristiansen Høsten 2020 utarbeidet prosjektet «kontorlokaler for sentraladministrasjonen» plantegninger basert på slik vi arbeidet før koronapandemien. Nå, ett år senere, har prosjektet utviklet nye tegninger basert på erfaringene med arbeidslivet under pandemien og tilpasset det man tror vil bli framtidas arbeidsliv:

  • Delvis bruk av hjemmekontor har kommet for å bli
  • På arbeidsplassen vil det sosiale, samt muligheter for utvikling/læring/samhandling være veldig viktig.

Fylkesutvalget støtter derfor de endringene som er gjort i prosjektet, under forutsetning av at disse kan gjennomføres innenfor den kostnadsrammen som ble vedtatt tidligere.

Flere små arbeids- og møterom

I saksframlegget fra fylkeskommunedirektøren framgår det at det ikke er store grep som må til for å tilpasse lokalene til nye arbeidsformer: De fleste løsninger og planer kan være som tidligere. Dette gjelder plassering av medarbeidere i bygg og etasjer, kantine, sosiale soner, toalettfasiliteter, stillerom og møterom.

– Vi er i en helt annen arbeidssituasjon i dag enn da planleggingen av rehabiliteringen startet, før koronapandemien. I dag er folk mindre til stede på kontoret, og de deltar på flere og flere hybridmøter, sier fylkeskommunedirektør Tron Bamrud.

Endringene går først og fremst ut på at det finnes for få stillerom, møterom og arbeidsrom der medarbeiderne enten kan utføre konsentrasjonsarbeid eller ha digitale møter. I tillegg er det mange store møterom som heller burde være av mindre størrelse.

Plass til alle samtidig

For eksempel har det opprinnelige forslaget for hver etasje på fylkeshus 1 på Hamar omtrent 55 arbeidsplasser i åpne landskap, og bare 12 rom der medarbeiderne kan trekke seg tilbake for å arbeide eller ha digitale møter. I den nye løsningen har en etasje 40 arbeidsplasser i åpne landskap og til sammen 25 rom (stillerom, telefonrom, arbeidsrom og cellekontor).

Ved å innføre fri kontorplass for medarbeiderne og 75 prosent dekning av kontorarbeidsplasser, får man likevel plass til alle medarbeiderne på en gang, da dekningen blir på over 100 prosent hvis man slår sammen plassene i åpent landskap og alle små arbeids- og møterom.

– Framoverlent

– Undersøkelser viser at tilstedeværelsen på kontoret er mellom 40 og 70 prosent i byråkratiske organisasjoner, men siden vi endrer såpass mye på de opprinnelige planene, så mener jeg det er riktig å legge endringene fram som en egen sak for fylkesutvalget, sier fylkesvaraordføreren.

Hanne Alstup Velure (H) benyttet anledningen til å skryte av administrasjonen for å tenke framover når  fylkeshus et på Hamar skal rehabiliteres. - Klikk for stort bildeHanne Alstup Velure (H) benyttet anledningen til å skryte av administrasjonen for å tenke framover når fylkeshus et på Hamar skal rehabiliteres. Kirsti Hovde / Innlandet fylkeskommune – Jeg vil rette skryt til fylkeskommunedirektøren for å være så framoverlent. Jeg synes det er flott at man hiver seg rundt og ser på de positive konsekvensene som også har vært med pandemien. Når vi nå har en sjanse til å gjøre noe konkret med utviklingen av fylkeshuset, så synes jeg det er veldig flott. Som politiker blir jeg veldig lettet når jeg ser at vi har en administrasjon som tenker framover med både hybridmøter, at man dimensjonerer kontorkapasiteten, og at man tenker nytt, sier Hanne Alstrup Velure (H).

Ingen konsekvenser for framdriften

Rehabiliteringen av fylkeshuset på Hamar er i oppstartfasen med planlegging og prosjektering, og det vil ikke ha konsekvenser for framdriften i prosjektet om plantegningene endres nå. I fylkeshuset på Lillehammer er det planlagt en atskillig mindre rehabilitering, og denne er ennå ikke sendt ut på anbud. Flere rom vil gi noe økte kostnader begge steder, men innenfor de økonomiske rammene til prosjektet.

Rehabiliteringen av fylkeshuset på Hamar har en kostnadsramme på 349 millioner kroner (prisnivå 2020) og av fylkeshuset på Lillehammer 25 millioner kroner (prisnivå 2020). Byggearbeidene på Hamar starter i januar 2022, og på Lillehammer våren 2022.

Les mer om rehabiliteringen av fylkeshuset på Hamar i sakspapirene (PDF, 423 kB).

Til toppen