Kjør forsiktig i sommer - Innlandet fylkeskommune

Kjør forsiktig i sommer

Så langt i år har dobbelt så mange omkommet på norske veger sammenlignet med i fjor.  Vi må sammen bryte trenden.

Den nasjonale ulykkesstatistikken viser alarmerende tall. Hittil i år har 63 personer omkommet på norske veger. I første halvår i fjor var tilsvarende tall 31.

På landsbasis har det skjedd tre ganger så mange ulykker på våren og forsommeren i år sammenlignet med i fjor.

Ingen liv å miste

Seks personer har så langt i år omkommet på veger i Innlandet, noe som er på samme nivå som på tilsvarende tid i fjor. Innlandet skiller seg derfor fra den nasjonale trenden.

- Det kan imidlertid ikke være en hvilepute at vi ikke har den samme trenden i Innlandet som landet har. Vi har ingen å miste, og seks omkomne i trafikken er seks for mange, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet fylkeskommune.

Han sier vi må jobbe videre mot nullvisjonen om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i vegtrafikken. For å komme dit er det flere tiltak vi i må gjøre.

Tiltak på fylkesvegene

Innlandet fylkeskommune er den største vegeieren i Norge etter staten.

Vi gjør vårt beste innenfor de rammene vi har til rådighet for å gjøre fylkesvegene trygge og sikre, fortsetter Hagen.

Blant annet får 260 kilometer fylkesveg i løpet av sommeren ny asfalt. Et annet tiltak er at det på en rekke strekninger blir satt opp rekkverk eller slaget ut sideterrenget slik at konsekvensene ved utforkjøringer blir redusert.

MC-tiltak

Om sommeren er det en del MC-ulykker.

- Vi har et godt samarbeid med Innlandet MC-forum hvor det blant annet er fokus på synlighet ovenfor andre trafikanter og fartsnivå, sier Hagen.

Hjelp fra trafikantene

Innlandet fylkeskommune ber om litt hjelp av trafikantene for å redusere sjansen for ulykker. For å få ned ulykkestallene trenger vi også hjelp fra dere trafikanter.

Erfaringsvis ligger sommermånedene høyt på ulykkesstatistikken. I sommermånedene er det mer trafikk, og farten er ofte høyere enn i resten av året. Høy fart, uoppmerksomhet og trøtthet er medvirkende til over 40 prosent av de alvorligste ulykkene.

Ved inngangen til ferietiden ønsker vi å be trafikantene om hjelp. Vi har derfor følgende oppfordringer inn i ferietiden:

  • Hold fartsgrensen. Risikoen for alvorlige ulykker øker med høy fart.
  • Hold god avstand. Husk den gamle regelen om å telle 1001, 1002 og 1003.
  • Bruk alltid sikkerhetsbelte, og bruk det riktig.
  • Følg med på vegen mens du kjører. Mobil og andre skjermer stjeler fokus fra vegen.
  • Mat og drikke er viktig for å være opplagt og konsentrert.
  • Blir du trøtt på bilturen, så stopp og hvil eller gå ut og luft hodet.
  • Vær rusfri.
  • Kjør etter forholdene.
Til toppen