Regional plan for det inkluderende Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Regional plan for det inkluderende Innlandet

Hvordan skal Innlandet bli et mer inkluderende samfunn? Vi vil høre din mening! Regional plan for det inkluderende Innlandet er ute på høring med frist 15. oktober.

Dame balanserer på kantsteiner  - Klikk for stort bilde Ferskvann Regional plan for det inkluderende Innlandet skal bidra til

  • et inkluderende arbeidsliv som som sikrer økonomisk og sosial trygghet, god helse og livskvalitet
  • å utjevne ulikheter sosialt og økonomisk gjennom god inkludering i skole, utdanning og deltakelse i lokalmiljøet

Alle som ønsker kan gi innspill til planen.

Høringsdokumenter

Regional plan for det inkluderende Innlandet 2023-2026 (2030):

Andre vedlegg

Webinar

Torsdag 18. august gjennomførte vi et webinar på Teams.

Se webinaret i opptak.

Presentasjon webinar 18.08.2022 (PDF, 2 MB)

Slik sender du innspill

Send på e-post:
post@innlandetfylke.no

Send i posten:
Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 bedriftssenteret
2325 Hamar

Bakgrunn

Etter at den regionale planstrategien, Innlandsstrategien, ble vedtatt, bestemte fylkestinget at Innlandet skal ha en regional plan for det Inkluderende Innlandet.

Prosessen startet i januar 2021 med å utarbeide et planprogram.

Alle regionale planer skal ha et planprogram som sier noe om hvordan planarbeidet skal foregå.

Planprogram for Regional plan for det inkluderende Innlandet  (PDF, 7 MB)

11. oktober 2021 var det oppstartsmøte for arbeidet med selve planen. Det har vært en bred prosess for å involvere så mange som mulig, blant annet gjennom seminarer i hele fylket.

Framdriftsplan

  • 11. oktober 2021: oppstartsmøte for planarbeidet
  • Februar - mars 2022: medvirkningsseminarer og dialogmøter - Regional plan for det inkluderende Innlandet
  • Mars 2022: fire medvirkningsseminarer for de tre nye planene
  • Juni 2022: planforslaget sendes ut på høring
  • 15. oktober 2022: frist for å gi innspill til planen
  • Februar 2023: fylkestinget vedtar Regional plan for det inkluderende Innlandet

 

Til toppen