Folkehelseundesøkelsen 2023

Har du fått SMS eller e-post fra fylkeskommunen der vi inviterer deg til å delta i en folkehelseundersøkelse? Det er helt trygt å klikke på lenken i SMS-en og e-posten.

Kvinne leser om folkehelseundersøkelsen på mobilen sin - Klikk for stort bilde Pexels/Plann

I disse dager gjennomfører fylkeskommunen en folkehelseundersøkelse i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Norsk Gallup.

Hvis du har blitt invitert til å svare, fikk du første SMS og e-post fra oss mellom 10. og 15. mai. 

Vi har også sendt ut purringer.

Mange er forståelig nok bekymret for å klikke på lenker i SMS og e-post. Lenken vi har sendt ut disse to dagene er det helt trygt å klikke på.

Lenketeksten ligger åpen i SMS-en og starter med https://survey/norskgallup.no. For å se lenketeksten i e-posten, kan du holde musepekeren over den blå knappen, og da vises lenketeksten nede til venstre i e-postvinduet. 

Alle lenkene vi sender ut er unike for hver person som skal svare, derfor vil fortsettelsen av lenken være forskjellig fra person til person.

Mer informasjon om undersøkelsen