Integrering gjennom kunnskap - Innlandet fylkeskommune

Integrering gjennom kunnskap

Fylkeskommunene har overtatt oppgaver innenfor integrering, der målet er å få flere innvandrere til å delta i arbeidslivet og samfunnslivet på lik linje med andre innbyggere.

Ørjan Lande Hansen og Signe Lise Dahl - Klikk for stort bildeØrjan Lande Hansen og Signe Lise Dahl Marit Thobiassen Strande Tidligere var det Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som hadde ansvaret for de oppgavene som nå er overført til fylkeskommunene.

Ørjan Lande Hansen og Signe Lise Dahl jobbet tidligere i IMDi, men har flyttet med oppgavene til Innlandet fylkeskommune.

- Vi driver og orienterer oss om hvem som kan være samarbeidspartnere, sier Dahl og legger til at det er spesielt viktig for dem å finne arenaer for samarbeid med kommunene i Innlandet.

Kombinasjonsklasser

Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen av flyktninger. Men flyktninger mellom 16 og 24 år med kort botid i Norge kan få tilbud om tilrettelagt grunnskoleopplæring på en videregående skole sammen med jevnaldrende. Dette kalles kombinasjonsklasser, og i Innlandet har vi kombinasjonsklasser på sju videregående skoler.

Målet er at elevene etter kombinasjonsklassen skal være i stand til å starte på og fullføre en videregående utdanning.

- Å lykkes med formell videregående opplæring er den viktigste faktoren for å lykkes på de andre arenaene i livet, innvandrere inkludert, sier Hansen.

Kombinasjonsklassene har eksistert i flere år, men tidligere måtte fylkeskommunen søke IMDi om midler til kombinasjonsklassene. Nå sitter fylkeskommunene på midlene selv.

Følge opp kommunene

En av de nye oppgavene til fylkeskommunen er blant annet å følge opp kommunenes integreringsarbeid. Det innebærer også å øke kompetansen i kommunene når det gjelder kvalifisering av flyktninger til jobb, skole og samfunnsliv. Men også spørsmål omkring negativ sosial kontroll.

- Det er kommunene som er førstelinjetjenesten. Det er viktig å styrke arbeidet med å identifisere og følge opp mulige utsatte, sier Dahl.

- Så finnes jo også allerede Innlandsnettverket mot vold i nære relasjoner, der fylkeskommunene overtar stafettpinnen i samarbeid med fylkesmannen, regionale ressurssentre - RVTS, politiet, UDI og Bufetat, sier Hansen.

Det er også fylkeskommunen som nå skal komme med anbefalinger om hvor mange flyktninger som skal bosettes i hver enkelt kommune. Selve beslutningen gjøres av IMDi sentralt.

Deltakelse i samfunnet

En annen oppgave fylkeskommunen har overtatt er å følge opp arbeidet med frivillighet og samfunnsdeltakelse.

- Deltakelse i frivilligheten er en viktig del av integreringen. Det handler blant annet om tilknytning til lokalmiljøet, for barn så vel som voksne, sier Hansen.

- Frivillighet kan ha en viktig rolle for språk og bygging av nettverk, supplerer Dahl.

En av oppgavene i denne sammenhengen kan være å invitere frivillige organisasjoner og foreninger til innspillmøter. I tillegg er det viktig å bygge videre på det arbeidet som allerede gjøres på dette feltet i fylkeskommunen.

Det er også noen mer næringsretta prosjekter med blant annet Norsk Tipping og NAV som allerede er i gang og som videreføres selv om fylkeskommunen har overtatt oppgaven.

Tilskuddsordninger

Fylkeskommunen får også ansvaret for tre tilskuddsordninger. Målet med ordningene er å få flere ungdommer med innvandrerbakgrunn til å fullføre videregående opplæring og få flere innvandrere inn i arbeidslivet og gjerne etablere egen bedrift.

Til toppen