Innlandet på prosjekttoppen for folkebibliotek - Innlandet fylkeskommune

Innlandet på prosjekttoppen for folkebibliotek

19 kommuner i Innlandet har fått til sammen 1,127 mill. fra Nasjonalbiblioteket.

Innlandet er det fylket som har fått flest midler til folkebibliotek per innbygger.

- Dette viser at folkebibliotekene i Innlandet er dyktige til å skaffe prosjektmidler, både når det gjelder gode ideer, samarbeid og søknadsskriving, sier fylkesbiblioteksjef Tone Nyseter.

- Bibliotekene er viktige møteplasser i sine lokalsamfunn og innbyggerne vil nyte godt av prosjektmidlene som er øremerket aktiv formidling, sier hun.

Biblioteket som folkeopplyser

Nord-Odal bibliotek - Klikk for stort bildeNord-Odal bibliotek Helge Eek for BS Eurobib

– Bibliotekene har utviklet seg til å bli sentrale møteplasser for debatt og kulturformidling i lokalsamfunnet. Nå ønsker vi å styrke rollen deres som folkeopplyser ved å gi støtte til formidling, sier avdelingsdirektør ved Nasjonalbiblioteket Svein Arne Tinnesand.

– Variasjonen i søknadene vitner om stor kreativitet ute i folkebibliotekene, sier Tinnesand.

– Noen vil formidle lokalhistorie, andre vil være til stede på eksterne arrangement og etablere lesegrupper for unge, voksne eller fremmedspråklige, forteller han.

Mange av bibliotekene har prioritert i å nå ut til ungdom. Flere bibliotek får også støtte til å utvikle den digitale litteraturformidlingen.

Fylkesbibliotekets rolle under prosjektutlysningen er å gi råd og veiledning til kommunene i søknadsprosessen, fra ideutvikling til søknadsskriving. Prosjektstøtten er et viktig virkemiddel i Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023 – Rom for demokrati og dannelse.

300 000 til Valdresbiblioteka

I 2021 gikk de 6 bibliotekene i valdreskommunene sammen og etablerte Valdres litteraturfest. Festivalen ble arrangert over tre uker høsten samme år. Litteraturfesten ble en stor suksess, med til sammen 1400 deltakere og over 60 litterære arrangementer rundt om på bibliotekene, skolene og barnehagene i Valdres.

Med støtten på 300 000 kroner fra Nasjonalbiblioteket vil Valdresbiblioteka skape enda større litterær blest i regionen til neste år.

Midlene skal brukes i forkant av Valdres litteraturfest. Bibliotekarene skal reise rundt og formidle på forskjellige måter og på forskjellige arenaer. Målet med formidlingsarbeidet er at enda flere deltar på Valdres litteraturfest og blir aktive brukere av bibliotekene i Valdres.

– Vi er utrolig glade for at Nasjonalbiblioteket tror på prosjektet vårt, sier Torill Johme, biblioteksjef ved Nord-Aurdal folkebibliotek og lover mye  litterær moro og  en mengde spennende arrangementer for innbyggerne i Valdres.

Bibliotekene i Innlandet

Følgende kommuner fikk midler:

Tildelte midler
Kommune Beløp Samarbeidspartner
Gjøvik 75000
Grue 75000
Våler 75000
Elverum 75000
Trysil 50000
Dovre 75000
Lom 100000 Skjåk
Sel 52000
Østre-Toten 50000
Vestre Toten 75000
Nordre Land 50000
Nord-Aurdal 300000 Etnedal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre
Nord-Odal 75000

Mer om tildelingene på Bibliotekutvikling.no

Til toppen