Innlandet får 12,8 millioner til flere læreplasser - Innlandet fylkeskommune

Innlandet får 12,8 millioner til flere læreplasser

Den nasjonale krisepakken “Utdanningsløftet 2020” gir stimuleringstilskudd som kan bidra til at flere bedrifter tar inn lærlinger. Målet er å øke antall læreplasser, slik at alle våre elever får lærekontrakt.

Seksjonssjef for fagopplæring og skoletilbud, Jørn Bekkelund og kompetanse- og tannhelsesjef, Tore Gregersen håper bedriftene i Innlandet blir med på en dugnad for å skaffe flere læreplasser.  - Klikk for stort bildeSeksjonssjef for fagopplæring og skoletilbud, Jørn Bekkelund og kompetanse- og tannhelsesjef, Tore Gregersen håper bedriftene i Innlandet blir med på en dugnad for å skaffe flere læreplasser. Elin Stokkenes Fredag 19. juni vedtok Stortinget regjeringens forslag om revidert nasjonalbudsjett og proposisjon 127s om krisepakke 3 knyttet til Covid-19.

Fylkeskommunene får der 175 millioner kroner for å sikre flere læreplasser. Innlandet er tilgodesett med 12.8 millioner kroner av disse. I tillegg bevilget Stortinget 170 millioner til et ekstraordinært lærlingtilskudd på 4 250 kroner per lærling høsten 2020.

– Dette trengte vi! Dette vil være et viktig bidrag for å øke antall læreplasser! Vi har mange elever i Innlandet som sliter med å finne seg en læreplass. Næringslivet har tydelig signalisert behov for faglært arbeidskraft, og derfor må vi ta vare på de som ønsker å utdanne seg til fagarbeidere, sier kompetanse- og tannhelsesjef i Innlandet fylkeskommune, Tore Gregersen.

Vil ha bedriftene med på dugnad

Koronakrisen har gått hardt ut over næringslivet i Innlandet, også mulighetene for å få læreplass. Lærebedrifter har heldigvis i stor grad bidratt slik at dagens opplæring av lærlinger ikke har blitt påvirket i betydelig grad.

Den største utfordringen er nå at formidling av elever til læreplass er lavere enn tidligere år.

– Vi håper at bedriftene i Innlandet blir med oss på en felles dugnad slik at vi kan tilby læreplass til dem som trenger det. Utdanningsløftet gir oss mulighet til å bidra med både økt lærlingtilskudd for de som allerede har lærlinger, et stimuleringstilskudd til de bedriftene som tar inn flere lærlinger enn tidligere og til rekruttering av nye lærebedrifter, sier seksjonssjef for fagopplæring og skoletilbud, Jørn Olav Bekkelund.

Stimuleringstilskudd per lærling

Gregersen orienterte politikerne i Innlandet om de statlige bevilgningene under fylkesutvalgsmøtet 30. juni. Vi oppfordrer bedrifter som er interesserte til å lese mer om ordningen på våre nettsider og registrere seg for stimuleringstilskudd:

  • Godkjente lærebedrifter som øker sitt inntak av lærlinger får et stimuleringstilskudd. For hardt rammede lærefag forsterkes stimuleringstilskuddet ytterligere. Dette gjelder elektrikerfaget, kokkfaget, servitørfaget, reiselivsfaget, resepsjonsfaget, frisørfaget og skogfaget.
  • Bedrifter som godkjennes som lærebedrift og som samtidig tar inn læring får stimuleringstilskudd både for godkjenning og lærling. Eksisterende lærebedrifter som blir godkjent i et nytt lærefag, regnes også som ny læredrift.
  • Lærebedrifter som overtar en lærling fra en permitteringssituasjon, eller opphørt virksomhet, får stimuleringstilskudd.

Nasjonal kampanje

I tillegg til de lokale støttetiltakene, er det også en nasjonal kampanje på gang for å øke antall læreplasser. På læreplassjeger.no kan interesserte bedrifter registrere seg. Da vil de bli kontaktet for å lære mer om hva som må til for å bli en lærebedrift.

Interesserte bedrifter kan også gå inn og lese mer på fylkeskommunens nettside.

Til toppen