Innfører gebyr fra 1. juli

Fylkeskommunen innfører gebyrer for å behandle gravesøknader som kommer inn etter 1. juli 2022.

Innlandet fylkeskommune innfører gebyr for å behandle gravesøknader nær fylkesveg. - Klikk for stort bildeInnlandet fylkeskommune innfører gebyr for å behandle gravesøknader nær fylkesveg. Karriere Oppland I 2020 og 2021 behandlet Innlandet fylkeskommune rundt 500 gravesøknader hvert år, og aktiviteten på området er økende.

- Vi innfører derfor et saksbehandlingsgebyr for å styrke arbeidet med gravetillatelser, sier Stig Moen, enhetsleder for vegforvaltning i Innlandet fylkeskommune.

Skille på enkel og stor sak

Gebyr for gravetillatelser er hjemlet i forskrift om gebyr for saksbehandling av søknader om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg i Innlandet.

- I forskriften skiller vi på enkel sak uten befaring og stor sak. Gebyret for enkel sak er på 1600 kroner, mens gebyret for stor sak er på 6300 kroner, fortsetter Moen.

En enkel sak uten befaring er definert som legging og/eller flytting av ledning som innebærer:

  • Punktgraving for å sette ned eller skifte inntil fem stolper
  • Punktgraving for å montere eller skifte kabelskap, kummer eller lignende som ligger utenfor vegkant
  • Punktgraving for å avdekke og/eller skjøte eksisterende trekkerør som ligger utenfor vegkant
  • En kryssing av fylkesveg med ledning over eller under vegen
  • Føring av ny ledning i luftspenn inntil en kilometer inkludert en kryssing av vegen i luftspenn med eksisterende stolper
  • Legging av enkeltstående vann- og avløpsledning til en enebolig/tomannsbolig inkludert graving og påkobling til offentlig vann- og avløpsnett
  • Graving inntil 40 meter langs fylkesveg utenfor vegkant, inkludert en kryssing med boring gjennom veg
  • Søknader som ikke tilfredsstiller kravene til å være enkel, regnes som en stor sak.

Forhåndsbefaring og endringer

Innlandet fylkeskommune vil også be om 2000 kroner i gebyr for forhåndsbefaring etter forskrift nr. 1212 om ledninger i offentlig veg §7.

Fylkeskommunen vil også be om 2000 kroner i gebyr for endringer i innvilget søknad som krever ny saksbehandling.

Gebyr fra 1. juli 2022

Fylkeskommunen vil kreve gebyr for søknader som kommer inn fra og med 1. juli.

- Det vil ikke utstedes gebyr for søknader som kommer inn før 1. juli og som ikke er ferdigbehandlet innen utgangen av juni, presiserer Stig Moen avslutningsvis.

Les mer om gravesøknader